Družina, kroužky a jiné

DRUŽINA

Vychovatelé:

Nikol Moravcová - vedoucí vychovatelka

Andrea Holoczi

Vojtěch Švagr

Petra Vlčková

Program:

Intuitivní třídy mají svoji vlastní družinu, která navazuje na dopolední výukový program, jenž doplňuje a rozšiřuje. Žáci tak svůj pobyt v družině tráví tvůrčím způsobem, věnují se například kreslení a malování, plstění, práci se dřevem apod. Vyzkoušejí si různé rukodělné techniky, osahají přírodní materiály. Přirozené potřebě pohybu dávají děti průchod při každodenní vycházce, zpravidla na hřiště v Kostelní ulici.

Program družiny probíhá v kmenových třídách, na dvorku, na hřišti v Kostelní ulici nebo jinde, dle informací od družináře.

Orientační harmonogram družiny:

  • 07.00 – 08.20 ranní družina

  • 12.30 – 13.00 oběd (13.30 – 14.00 pro třídy, které mají 5. vyučovací hodinu)

  • 14.00 – 14.30 společné čtení pohádky nebo příběhu

  • 14:30 – 15.30 pobyt venku (v případě dobrého počasí)

  • max. do 17.00 pobyt v družinových třídách

Do družiny děti potřebují:

 • oblečení na pobyt venku, které si mohou umazat

 • pracovní „obleček“ – staré triko/košili/zástěru (na výtvarné činnosti)

 • dostatek pití a svačinu.

Platba za družinu:

Číslo účtu: 107-8147460227 / 0100

Variabilní symbol: identifikační číslo dítěte

Poplatek za ŠD činí 400 Kč za měsíc ( termín zaplacení je nejpozději do 10. dne v měsíci )

Možnosti platby:

měsíční platba

platba je za každý započatý měsíc docházky a provádí se vždy do 10. dne v měsíci


září 2022 – prosinec 2022

1600 Kč ( platba se provádí do 31.10.2022)


leden 2023 – červen 2023

2400 Kč ( platba se provádí do 31.1.2022)


září 2022 – červen 2023

4000 Kč ( platba se provádí do 31.10.2022)


Při platbě prosím dbejte, na vyplnění správného variabilního symbolu Vašeho dítěte.

Při pravidelném vyzvedávání vašeho dítěte cizí osobou je potřeba vyplnit jméno osoby v družinovém lístku .

Při jednorázovém uvolnění je třeba odevzdat vyplněnou propustku z družiny, která je k dispozici na vrátnici a je k dispozici dětem i rodičům u vychovatele.

LETOHRADSKÉ KROUŽKY


DOKUMENTY


Uvolňovací lístek ze škoní družiny_tisk

ŠVP školní družina 2022-2023_Letohradský program.docx
Školní řád družiny 2022-23_Letohradský program.docx