Družina, kroužky a jiné

DRUŽINA

Vychovatelé: 

Nikol Moravcová  - vedoucí vychovatelka

Andrea Holoczi

Petra Vlčková

Program:

Intuitivní třídy mají svoji vlastní družinu, která navazuje na dopolední výukový program, jenž doplňuje a rozšiřuje. Žáci tak svůj pobyt v družině tráví tvůrčím způsobem, věnují se například kreslení a malování, plstění, práci se dřevem apod. Vyzkoušejí si různé rukodělné techniky, osahají přírodní materiály. Přirozené potřebě pohybu dávají děti průchod při každodenní vycházce, zpravidla na hřiště v Kostelní ulici.

Program družiny probíhá v kmenových třídách, na dvorku, na hřišti v Kostelní ulici nebo jinde, dle informací od družináře. 

Orientační harmonogram družiny:

Do družiny děti potřebují:

Platba za družinu:

Číslo účtu:                    107-8147460227 / 0100

Variabilní symbol:         identifikační číslo dítěte

 

Poplatek za ŠD činí 400 Kč za měsíc ( termín zaplacení je nejpozději do 10. dne v měsíci )

Možnosti platby:

měsíční platba 

 platba je za každý započatý měsíc docházky a provádí se vždy do 10. dne v měsíci


září 2022 – prosinec 2022

1600 Kč ( platba se provádí do 31.10.2022)


leden 2023 – červen 2023

 2400 Kč ( platba se provádí do 31.1.2022)


září 2022 – červen 2023

 4000 Kč ( platba se provádí do 31.10.2022)

 


Při platbě prosím dbejte, na vyplnění správného variabilního symbolu Vašeho dítěte.

Při pravidelném  vyzvedávání vašeho dítěte cizí osobou je potřeba vyplnit jméno osoby v družinovém lístku .

Při jednorázovém uvolnění je třeba odevzdat vyplněnou propustku z družiny, která je k dispozici na vrátnici a je k dispozici dětem i rodičům u vychovatele.

DOKUMENTY

Uvolňovací lístek ze škoní družiny_tisk

ŠVP školní družina 2022-2023_Letohradský program.docx
Školní řád družiny 2022-23_Letohradský program.docx