Uranie

Pálení čarodějnic
28.4.2022

U nás na Uranii proběhla akce pálení čarodějnic!

Fotografie z akce najdete na naší facebookové stránce

Nadcházející svátky
Velikonoce

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje první stupeň!

V první třídě to byly pomlázky, v ostatních třídách třeba zasévání osiva či malování kraslic. To všechno děti připravovaly, aby si zpříjemnili nadcházející svátky o to víc. Užijte si krásné a tradiční Velikonoce.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Celoškolní projekt
Významné české ženy

V tomto týdnu jsme se věnovali projektovým dnům na téma českých významných žen. Tyto osobnosti se probíraly napříč všemi předměty a čtvrtek jsme věnovali přípravě na prezentaci, která proběhla v pátek. Zpětně můžeme říct, že se projekt všem třídám velice povedl.

Pokud chcete vidět více, pokračujte na:

Projektové dny na Uranii

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

28.3. Den učitelů

Letos jsme oslavili den učitelů sladkým překvapením, které jsme dostali od vedení školy. Samozřejmě jsme si připomněli, proč je tento den významný. Byl to právě Jan Amos Komenský, který byl, je a bude ještě dlouho inspirací pro každého učitele. Vedení za sladkou odměnu ještě jednou děkujeme.