Uranie


Nový školní rok!

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. září zahájíme školní rok 2022/2023. Na děti i na vás se všichni těšíme.


Zahájení proběhne společně v 8.30 na školním hřišti, odkud pak půjdou děti po třídách se svými třídními do své učebny. První den mají děti dvě vyučovací hodiny. První třída bude mít první hodinu společně s rodiči, druhou hodinu půjdou děti do družiny a proběhne třídní schůzka.

Třídní schůzky 2. - 9. ročníku proběhnou ve středu 7. září v 17.30 h.


Přehled, tříd, učeben, třídních učitelů a asistentů pedagoga:


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


TŘÍDA UČEBNA TŘÍDNÍ UČITEL ASISTENT PEDAGOGA

I. U 11 Mgr. Alena Janečková Bc. Veronika Bartoňová

II. U 14 Bc. Michaela Baná Iveta Balážová

III. U 13 Mgr. Klára Zvoníčková Věra Šveňhová

IV. U 15 Mgr. Daniela Buckiová Jitka Nováková

V. U 12 Magdalena Urbanová DiS. Mgr. Helena Čurdová

VI. U 25 Bc. Jan Krpata Eva Balážová

VII. U 24 Mgr. Eva Chovancová Hana Pešková

VIII. U 23 Mgr. Tereza Háková Iveta Procházková

IX. U 26 Mgr. Pavel Namyslo Mgr. Vira MeierS pozdravem Božena Palusgová a kolektiv učitelů


Celoškolní projekt
Poznáváme se navzájem!

Projekt společně s ukrajinskou třídou o poznání odlišné kultury, historie, sportu, faktografie a gastronomie.

Projektové dny na Uranii

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mezinárodní den dětí

Na den dětí jsme měli připravený program pro žáky prvního stupně. Děti to moc bavilo a dostalo se pro každého i na odměny v podobě čokoládové medaile a džusu.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fotografování tříd
1.6.2022

Na Den dětí proběhne fotografování tříd

Focení proběhne v průběhu dopoledního vyučování

Pálení čarodějnic
28.4.2022

U nás na Uranii proběhla akce pálení čarodějnic!

Fotografie z akce najdete na naší facebookové stránce

Nadcházející svátky
Velikonoce

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje první stupeň!

V první třídě to byly pomlázky, v ostatních třídách třeba zasévání osiva či malování kraslic. To všechno děti připravovaly, aby si zpříjemnili nadcházející svátky o to víc. Užijte si krásné a tradiční Velikonoce.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Celoškolní projekt
Významné české ženy

V tomto týdnu jsme se věnovali projektovým dnům na téma českých významných žen. Tyto osobnosti se probíraly napříč všemi předměty a čtvrtek jsme věnovali přípravě na prezentaci, která proběhla v pátek. Zpětně můžeme říct, že se projekt všem třídám velice povedl.

Pokud chcete vidět více, pokračujte na:

Projektové dny na Uranii

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

28.3. Den učitelů

Letos jsme oslavili den učitelů sladkým překvapením, které jsme dostali od vedení školy. Samozřejmě jsme si připomněli, proč je tento den významný. Byl to právě Jan Amos Komenský, který byl, je a bude ještě dlouho inspirací pro každého učitele. Vedení za sladkou odměnu ještě jednou děkujeme.