Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4

Aktuality školy

Souhrnná informace k výsledkům PCR testů z 24.1.

zveřejněno 25.1.2022

Po včerejším testování máme 44 pozitivních záchytů - Stross 32 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 9 žáků a 1 pedagog; Na Uranii nebyl zachycen žádný pozitivní případ testu. Velká část pozitivních žáků má opakovanou pozitivitu v posledních 2-3 týdnech, kdy se vraceli po izolaci, celkem se takto jedná o 11 žáků z 41 pozitivních, nových C+ případů máme tedy celkem 30, což je podobné číslo, jako minulý týden.

Hygiena se po minulém týdnu vrací k trasování opravdu rizikových kontaktů a do karantény tak budou posíláni jen jednotlivci nebo skupinky žáků z rizikového kontaktu zpravidla z okolních lavic a z oběda, výjimečně budou v karanténě celé třídy tam, kde nebyly nošeny roušky po celé včerejší dopoledne – prozatím to vypadá na 2 třídy. Žáci, kteří měli při kontaktu nasazenu roušku/respirátor nejsou do karantény posíláni.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků poslaných do karantény z důvodu rizikového kontaktu. Většinově bude karanténa nebo izolace nastavena do soboty 29.1., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny. Systémy jsou ale přetížené a aktuálně máme výpadky ve škole online, ze které generujeme veškerá data pro hygienu. Také SMS zpráva z hygieny v minulém týdnu chodila se zpožděním, zpravidla až ve čtvrtek.

Pozitivita byla zachycena ve třídách Stross: 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 7.A, 7.C, 9.B, 9.A; Letohradská: 2.C, 2.D, 3.D, 3.L, 4.L, 5.L, 9.L .

Pokud jsme Vás nekontaktovali, ale vaše dítě chodí do výše uvedené třídy, izolace nebo karanténa se Vašeho dítěte v danou chvíli netýká a dítě může zítra pokračovat v prezenční výuce ve škole - ale i v takovém případě je určitě namístě být opatrní a pečlivě sledovat zdravotní stav svých dětí, v případě jakýchkoli příznaků nemoci situaci prosíme nepodceňte.

Třídy, ve kterých bude v karanténě více než ¼ žáků, budou mít nastavenu od zítřka hybridní výuku, v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu – informace o výuce vám předají třídní učitelé. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.

Nové webové stránky

zveřejněno 24.1.2022

Od druhého pololetí postupně přecházíme na nové webové stránky školy. Nyní využíváme dvě školní domény které odkazují na dvě různé školní webové stránky - původní a novou.

Původní web školy budeme do konce ledna 2022 udržovat aktuální, od února jej ale budeme využívat již jen jako archiv aktualit, který zůstane veřejný pod novou doménou www.archiv.zsstross.cz.

Nový (tento) web na doméně www.zsstross.cz poběží na redakčním systému Google Web a spravujeme jej zdarma svépomocí v rámci školní Google licence (podobně jako Učebnu nebo Meet). Na tento web bude odkazovat i naše stará doména www.zs-stross.cz .

Tento nový web je již veřejný, ale do konce ledna na něm budou ještě probíhat aktualizace a doplňování obsahu.

Výsledky testování 17.1.2022

zveřejněno 18.1.2022

Po včerejším testování máme 31 pozitivních záchytů - Stross 16 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 10 žáků a 1 pedagog; Uranie 1 žák. Z důvodů přísnějšího posuzování hygienou bude do karantény posláno celkem 8 tříd na Strossu, 5 tříd na Letohradské a 1 třída na na Uranii. Část z těchto tříd má opakovanou karanténu z minulého týdne, kdy se děti vracely do školy po pětidenní karanténě nařízené v minulém týdnu. Ve dvou dalších třídách jsou nastaveny jen dílčí karantény.

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků, kde byly do karantény poslány celé třídy. Většinově bude karanténa nastaveno do soboty 22.1., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny.

Třídy v karanténě budou mít nastavenu od zítřka distanční výuku, v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.

Aktualizované informace k plošnému testování od 3.ledna

Aktualizované informace k plošnému testování od 3. ledna 2022.

 • Ve škole nadále testujeme RT-PCR testy poolingovou metodou jednou týdně vždy v pondělí.

 • Testování se nově týká všech žáků a zaměstnanců školy - tedy i těch s ukončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělaného Covidu.

 • V případě, že se žák netestuje v pondělí školním PCR testem a nepředloží potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa (ne starší 72 hodin), testuje se školním antigenním testem dvakrát v týdnu - ráno první den příchodu do školy a ve čtvrtek (případně v pátek, pokud ve čtvrtek není opět ve škole).

 • Pravidla pro nošení ochrany nosu a úst (rouška/respirátor) se nemění.

  • Žáci odkládají roušku při výuce při usazení ve své lavici, při tělesné výchově, při svačině na svém místě v lavici nebo při obědě.

  • Jako doporučení zůstává nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole v pondělí do výsledků plošného PCR testu - nasazená rouška chrání před případnou karanténou žáka nebo třídy. Nejedná se ale o nařízení, pokud chcete, aby Vaše dítě roušku preventivně nosilo i při výuce, instruujte jej o tomto již doma.

 • Ostatní pravidla nebo výjimky zůstávají stejná jako doposud. (Např. možnost vlastních AG testů (2x týdně) místo školního PCR; při netestování povinnost nošení roušek po celou dobu výuky apod.)

Testování nám zasahuje do první vyučovací hodiny, připomínáme tak pondělní příchod do školy na 8,20 tak, aby v 8,25 mohlo být testování zahájeno. U nultých hodin k posunu nedochází. Stejně tak je potřeba včasný příchod do školy při dotestování AG testy v průběhu týdne, které trvá 20 min. - příchod tedy 8,10.

Prosíme také o nepodceňování příznaků respiračních onemocnění u svých dětí - neposílejte děti do školy s jakýmikoli příznaky nemoci (i lehká rýma, pokašlávání, bolest hlavy, zvýšená únava apod.), v případě pozitivního testu na Covid se rizikové období určuje zpětně 48 hodin od testu nebo prvních příznaků nemoci.

Vánoční prázdniny a ředitelské volno

Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2021 a končí v neděli 2. 1. 2021.

Vánočním prázdninám předchází tři dny ředitelského vola v termínu 20. - 22. 12. 2021. Ve dnech ředitelského volna je v provozu dětská skupina (info zde).

Poslední školní den před vánočním volnem je tedy pátek 17. 12. a na své žáky se budeme opět těšit v pondělí 3. 1. 2022.

Dětská skupina ŠD

Celkem je přihlášeno 21 žáků a v provozu tak budou dvě skupiny:

 1. Sloučená skupina budov Letohradská a Stross – skupina bude v provozu v budově Strossmayerovo náměstí 4 (13 žáků Stross + 4 žáci Letohrad). Herna v 1. patře, tel.: 770 135 316

 2. Samostatná skupina v budově U Uranie (4 žáci). Prostory ŠD v přízemí, tel.: 770 135 324

Skupiny budou věkově smíšené (PT. - 3. r.) a každou skupinu povedou dva pedagogové v tandemu. Provoz skupin je nastaven od 7,00 do 17,00. Přičemž příchod do školy je v čase 7,00 – 8,30, odchody pak ve 12:00 (po obědě), 14:00, 16:30 – 17:00.

V pondělí po příchodu do školy budou děti testovány antigenním testem.

Přihlašování do skupiny bylo ukončeno, pokud ještě potřebujete své dítě do skupiny přihlásit, kontaktujte paní Rychlou marie.rychla@zsstross.cz, +420 770 135 316.