URANIE
speciální třídy

třídní schůzky 17.4.2024

17:30-18:00

Velikonoční prázdniny

zveřejněno 25.3.2024

Velikonoční prázdniny se konají od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna 2024, škola je tyto dny uzavřena.

Přejeme klidné sváteční dny.

Velikonoční jarmark 20.3.2024

zveřejněno 15.3.2024

Ve středu 20.3.2024 od 15:00 - 16:30 se na vás těšíme v ZŠ U Uranie na velikonočním jarmarku. Děti pro vás připravily spoustu velikonočních drobností, jsou nachystány dílny s pletením pomlázky či výrobou velikonoční dekorace. Udělejte si hezké odpoledne a přijďte mezi nás.

Informace - černý kašel

zveřejněno 15.3.2024

Byli jsme požádáni Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (HSHMP), abychom předali informace o zvyšujícím se výskytu černého kašle (dávivý kašel, pertuse) na území Prahy. Pro názornost HSHMP uvádí, že v roce 2023 byl od 1. 1. 2023 do 11. 3. 2023 hlášen na území hl. m. Prahy 1 případ onemocnění černým kašlem, v roce 2024 to bylo za stejné období 256 případů onemocnění. 


HSHMP zároveň stanovuje základní postup při zjištění onemocnění černým kašlem u dětí nebo zaměstnanců školy.


Informace pro školy a školská zařízení: 

Informace pro rodiče: 


U každého případu černého kašle provádějí zaměstnanci Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) tzv. epidemiologické šetření, v rámci, kterého mimo jiné stanovují protiepidemická opatření. Při stanovování opatření postupuje HSHMP podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění.


Žádáme vás tedy o nepodcenění veškerých příznaků onemocnění u svých dětí, veškeré nemoci prosíme důsledně dolečte. K přenosu onemocnění dochází především kapénkovou infekcí. Proto je nejlepší prevencí dodržování základních hygienických pravidel, mytí rukou a odstupu. 


Prosíme v případě zjištěné diagnózy černého kašle u svých dětí informujte bez zbytečného odkladu svého třídního učitele nebo učitelku.


Děkujeme za spolupráci.

Den otevřených dveří

zveřejněno 23.2.2024

Ve středu 28. 2. 2024 v čase 8:30 - 12:10 probíhá den otevřených dveří, který je primárně určen pro zájemce o zápis do první třídy dlr §16 - speciílní třída. Navštívit nás ale samozřejmě můžete i kdokoli další. Den otevřených dveří probíhá v budově U Uranie 14

Těšíme se na vás!

Aktuality:

Protest zemědělců

zveřejněno 18.2.2024

V rámci protestu zemědělců v pondělí 19. února má již v brzkých ranních hodinách dorazit zemědělská technika do metropole z celkem šesti tras – z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce králové a také od Pardubic a Havlíčkova Brodu.

Severozápadní trasa zřejmě povede i Prahou 7 - Veletržní, Bubenskou a Argentinskou ulicí (viz obrázek v příloze). Příjezdy do Prahy a možná i velká většina samotného hlavního města proto bude zcela zablokována, prosíme tedy, abyste s těmito komplikacemi počítali a zvolili jste tak včasný a vhodný způsob dopravy do školy. Dle všeho by mělo bez větších komlikací fungovat metro a vlaková doprava.

Děkujeme za spolupráci.

jarní prázdniny

zveřejněno 7.2.2024

Jarní prázdniny se konají v termínu 12. - 16. února 2024.

Přejeme všem žákům aktivní odpočinek a těšíme se na ně opět v pondělí 19. února.

Škola je tyto dny uzavřena.

Zkoušky na zkoušku v Praze 7

zveřejněno 6.2.2024

Vážení rodiče žáků 9.tříd,

Opět nabízíme možnost vyzkoušet si zdarma přijímací zkoušky na SŠ nanečisto v rámci Zkoušek na zkoušku pořádaných MČ Praha 7 a našimi školami. Děti si mohou vyzkoušet v neznámém prostředí atmosféru přijímacího řízení a otestovat si své znalosti.

Zkoušky na zkoušku nabízíme v pěti termínech mezi 11. - 15.3. od 14:30 do 17:00 v zastupitelském sále Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38. Děti si s sebou vezmou pero nebo propisku (ne gumovací), rýsovací potřeby a tužku. Prosíme, aby děti přišly o 10 minut dříve.

Přihlášení je možné nejpozději do pátku 1.3. do 12:00 prostřednictvím přihlašovacího formuláře

Zkoušky na zkoušku v Praze 7 (11. 3. – 15. 3. 2024) (google.com)

Prosím, v přihlašovacím formuláři uveďte, zda má Vaše dítě přiznané podpůrné opatření, ze kterého vyplývá nárok na navýšení časového limitu. Uveďte, zda je Vaše dítě držitelem dočasné ochrany.

Testy budou předány škole, kam dítě dochází a kde bude také test vyhodnocen. O termínu vyhodnocení bude rodiče informovat škola, která také předá výsledky.

Kapacita je omezena, o v případě naplnění termínu bude přihlašování na něj ukončeno.  

Přejeme Vašim dětem mnoho úspěchů v přijímacích zkouškách!

Srdečně

Hana Šišková

místostarostka pro školství

Praha 7


Rodičovská kavárna v Letohradské

zveřejněno 19.1.2024

Druhé online setkání k přihláškám na SŠ

zveřejněno 19.1.2024

Vážení rodiče,

posílám slíbený termín druhého společného online setkání před podáváním přihlášek na střední školy. Schůzka je naplánována na středu 24.1.2024 od 18,00 a je primárně určena pro rodiče 9. ročníku, informace jsou ale relevantní také pro zájemce o víceletá gymnázia z 5. a 7. ročníku. 

Pokud se chcete ke schůzce připojit, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/how-boua-qpc 

 Těším se na vás!

Vánoční prázdniny

zveřejněno 22.12.2023

Všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2024.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Stávka 27.11.2023

zveřejněno 21.11.2023

Na pondělí 27. 11. 2023 ČMKOS vyhlásila ve školách stávku. V posledních dnech probíhala u nás ve škole široká diskuze, po které se 75% zaměstnanců rozhodlo stávkovat. Dalších 21% zaměstnanců se z různých osobních důvodů rozhodlo nestávkovat, ale stávku naprosto podporují. Je dobré uvést, že množství z nich nemá na daný den nastavenu běžnou pracovní dobu u nás ve škole nebo mají jiné povinnosti. Zbývající 4% zaměstnanců se rozhodlo nestávkovat. Stávka tak má v naší škole více než 95% podporu.


Po pečlivém zvážení všech okolností jsme dospěli k názoru, že nejsme schopni zajistit bezpečné fungování školy a přerušujeme tak na pondělí 27. 11. běžný provoz.


V rámci stávky vydáváme prohlášení stávkujících učitelů školy, kde vysvětlujeme naše důvody ke stávce samotné. Zde bychom jen ve stručnosti rádi uvedli, že primárně nestávkujeme za vyšší platy pedagogů, jak je někdy ve zkratce uváděno. Stávkujeme z obavy reálného podfinancování školství, které již ve skutečnosti nějakou dobu probíhá. Nově navrhované další škrty mohou mít zásadní dopad na kvalitu vzdělávání a jsou v mnoha ohledech v rozporu se samotnou vzdělávací strategií ministerstva školství.


Pro nás všechny je kvalita vzdělávání velmi důležitá, třebaže se ne vždy vše skvěle daří, je naše školství na poměrně dobré cestě, má hodnotové základy, vizi, množství nadšených pedagogů. Víme, že je toto pro mnoho našich rodičů také velmi důležité. 


Bližší informace k financování škol v posledních letech (.pdf).


Aktuálně probíhají intenzivní vládní jednání, jejichž závěry mohou konání stávky ještě zvrátit, upřímně bychom si to přáli. Pokud ovšem nedojde k dostatečné shodě, plánovaná stávka proběhne podle plánu.


Děkujeme za podporu a pochopení v této situaci.

V měsíci říjnu jsme na školu konečně obdrželi zásilku dvou desek s basketbalovými koši. Pan školník sehnal tým pro instalaci a v listopadu se mu podařilo desky správně přimontovat. 

Od listopadu se tedy žáci mohou na basketbalu při hodinách, nebo odpoledne ve svém volném čase strefovat do nových basketbalových košů. 

Tak snad budou dlouho sloužit všem. 


Basketbalu zdar!

Nové přihlášky na 2024 - online schůzka

zveřejněno 10.11.2023

Vážení rodiče,

zveme Vás na společné online setkání na téma Přihlášky a přijímačky na střední školy 2024. Schůzka je naplánovaná na středu 15.11.2023 od 18,00, ke schůzce se připojíte pomocí odkazu níže:

https://meet.google.com/orv-zhzy-suu

Na setkání společně probereme aktuální informace k přijímacímu řízení na všechny typy středních škol, včetně plánovaných změn, důležité termíny a celý proces od podání přihlášek až po přijetí/nepřijetí v 1.kole.

Schůzka je primárně určena pro 9. ročník, připojit se ale mohou také rodiče páťáků a sedmáků uvažujících o přestup na víceleté gymnázium.

Těším se na Vás!

Rodičovská kavárna

zveřejněno 25.10.2023

Milí rodiče,

rádi bychom vás pozvali na setkání na velmi aktuální téma Digitální a online rizika u dětí a mládeže, které jsme pro vás připravili společně s Proximou Sociale.

Setkání se uskuteční 7.11. od 17:30 do 19:00 v aule v druhém patře naší budovy Letohradská 1. Setkání je otevřeno všem rodičům naší školy ze všech budov a programů .

Digitální svět je (nebo brzy bude) nedílnou součástí života našich dětí, proto je pro rodiče důležité se v něm také vyznat. Blíže se seznámíme s fenomény digitálních závislostí a jejich předcházení, videoherních rizicích a mikrotransakcích, které jsou s nimi často spojeny. Probrány budou též fenomény jako sexting, kybergrooming a podobné.

Těšíme se na vás!

Podzimní prázdniny

zveřejněno 23.10.2023

Ve dnech 26. a 27. října 2023 se konají podzimní prázdniny, škola je tyto dny uzavřena.

Přejeme našim žákům dny plné aktivního odpočinku od školních povinností :-) .

Zvýšená nemocnost

zveřejněno 17.10.2023

Tento týden se potýkáme se zvýšenou nemocností vyučujících především druhého stupně, omlouváme se za množství suplovaných hodin v rozvrhu a některých změn v rozvrhu.

Nemocnost je způsobena zpravidla virovými onemocněními  včetně Covidu.

Zároveň je zvýšená nemocnost i v některých třídách, kde se objevují mimo jiné také streptokokové infekce s projevem spálové angíny. Je tedy nezbytné nepodceňovat jakékoli příznaky nemoci, v případě projevů nemoci v žádném případě neposílat dítě do školy a vše řešit se svým pediatrem (vč. případného testování a výtěrů). Každou nemoc je nezbytné poctivě doléčit v domácím prostředí a neposílat dítě do školy předčasně.

V neposlední řadě opakovaně řešíme ve množství tříd nejen na prvním stupni pedikulózu (zavšivení). Zde vás žádáme o pravidelné kontroly vlasů svých dětí, v případě nálezu hnid nebo vší je nezbytné neposílat dítě do školy a opakovaně provést léčebnou kúru vhodným přípravkem dle daného návodu a dítě do školy poslat až po úplném vyléčení. Zároveň je třeba dezinfikovat a vyprat veškeré lůžkoviny a látkové/plyšové hračky, případně koberce, další preventivní opatření sdílíme pod textem.

Stejně tak my ve škole v tomto období zvyšujeme nároky na úklid a dezinfekci veškerých prostor našich školních budov, vedeme žáky k osobní hygieně a pravidelnému mytí rukou, prostory vhodně větráme.

Musím upozornit na skutečnost, že v případě projevů příznaků nemoci u kteréhokoli dítěte, budeme v souladu s platnou legislativou a Školním řádem dítě izolovat ze třídy a volat zákonným zástupcům, aby si své dítě ve škole vyzvedli.


Děkuji za pochopení, spolupráci a přeji pevné zdraví!


Škola (na chvíli) bez mobilu

Rádi bychom se jako škola (budova U Uranie) zapojili do výzvy „Škola bez mobilu“.

Co to bude v reálu představovat?

Zpočátku jsme naplánovali na měsíc říjen 4 dny / jednou v týdnu/ , kdy bychom byli rádi, aby děti po příchodu do školy vypnuly a schovaly svůj mobilní telefon do skříňky/tašky a celý den byly bez něj. Mobil tak mohou používat opět po ukončení vyučování. Pakliže dítě navštěvuje družinu či klub, i tam platí stejná výzva, tedy zvládnout den se spolužáky bez mobilu.

Vede nás k tomu pohled na děti, které nejen se zazvoněním loví jako první mobilní telefon, jejich vzájemná ne-komunikace, roztěkanost po zazvonění, kdy se přepínají příliš dlouho z režimu hry na výuku, velmi častá nepřipravenost na hodinu a návštěvy toalety o hodině, neboť o přestávce na to díky mobilnímu telefonu nezbyl čas.

Na přestávky připravujeme hry, sportovní výzvu, možnost si popovídat i s pedagogem, obyčejně se poznat. Ze školy v přírodě, která se koná celá bez mobilu, víme, že děti to zvládnou. Je pak krásné je pozorovat, jak si hledají zábavu, jak nově komunikují, jak se baví, smějí, rostou nám před očima.

Budeme rádi, pokud nás podpoříte.

Děti mají v případě potřeby možnost zavolat rodičům na požádání ze školního telefonu, vy naopak můžete, pokud bude třeba, kontaktovat své dítě přes kancelář zástupce ředitele - telefon 603 574 147.


Kroužky

Kroužky pořádané školou:

KERAMIKA 1. – 9. ročník

                        čtvrtek 14:00 – 15:00 mladší žáci (max. 10)

        15:00 – 16:00 starší žáci (max. 10)

Lektor: pí Tereza Hejmová

Cena: bude upřesněna – pravděpodobně Kč 400,00 za pololetí + materiál


BOWLING 3. – 5. ročník

                        2 x měsíčně – středa 14:00 – 15:00 (10 dětí)

Lektoři: pí Věra Šveňhová a Mgr. Klára Zvoníčková

Cena: Kč 1500,00, v ceně je pronájem dvou drah


TURISTICKÝ KROUŽEK 2. – 9. ročník

        1 x měsíčně pondělí odpoledne

Lektoři: pí Věra Šveňhová a Mgr. Klára Zvoníčková

Cena: Kč 1000,00


ČTENÁŘSKÁ DÍLNA 3. – 5. ročník

                1 x za 14 dní – úterý 14:00 – 15:30

Lektor: Mgr. Božena Palusgová

Cena: Kč 400,00

Až na čtenářskou dílnu informovali zákonné zástupce o kroužcích třídní učitelé, vychovatelka družiny či učitelé, kteří kroužky povedou. Čtenářský kroužek bude otevřen dle zájmu a podle toho bude zahájen. Ceny jsou na pololetí, způsob platby a kódy budou rodičům přihlášených dětí sděleny. V případě potřeby je možné čerpat 50% ceny kroužku z fondu solidarity.

Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům nejpozději do 6. 10. 2023.


Ředitelské volno 29.9.2023

Z provozních důvodů - naplánovány práce neslučitelné s provozem školy, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 29.9.2023, školní budova je tento den uzavřena.

Děkujeme za pochopení


Zahájení školního roku 2023/2024

Těšíme se 4. září v 8:30 na školním dvoře

Konference žákovských parlamentů 22.5.2023

zveřejněno 15.5.2023

Digitální wellbeing dětí (seminář pro rodiče)

zveřejněno 9.5.2023

Vážení rodiče, níže zprostředkováváme pozvánku z MČ P7 na seminář, který se koná 15. 5. 2023 od 17 do cca 19 hodin a proběhne v zastupitelském sále radnice. Jedná se o další ze seminářů pro rodiče, tentokrát na téma Digitální wellbeing dětí.

Odpoledne s parlamenťáky 

zveřejněno 11.4.2023

Přijďte si poslechnout, jak jsme se měli na výjezdu v Beneluxu :-).

Zápisy do první třídy

zveřejněno 11.4.2023

Zápisy do prvních tříd 2023/24 budou probíhat v oficiálním termínu: 12. - 13. duben 2023 (přesný termín a čas zápisu získáte při registraci).

Veškeré informace k zápisům naleznete ZDE

Velikonoční prázdniny

zveřejněno 31.3.2023

Velikonoční prázdniny se konají od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna 2023, škola je tyto dny uzavřena.


Přejeme klidné sváteční dny.

Zkoušky na zkoušku v P7

zveřejněno 21.3.2023

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

 

Opět nabízíme zdarma možnost přijímacích zkoušek na SŠ nanečisto. Děti si mohou vyzkoušet v neznámém prostředí atmosféru přijímacího řízení a otestovat si své znalosti. 


Přijímačky nanečisto nabízíme ve dvou termínech 28.3.2023 a 29.3.2023 v zastupitelském sále Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38. V obou dnech proběhne test z českého jazyka od 14:30 – 15:30 a z matematiky 15:45 – 16:55. 

Děti si s sebou vezmou pero nebo propisku (ne gumovací), rýsovací potřeby a tužku. Prosíme, aby děti přišly o 10 minut dříve. 


Máte-li zájem o některý z nabízených termínů, přihlaste své dítě nejpozději do pátku 24.3.2023 do 15:00 prostřednictvím formuláře zde. Kapacita je omezena, o přihlášení rozhoduje pořadí času vyplnění. 

Testy budou předány škole, kam dítě dochází a kde bude také test vyhodnocen. O termínu vyhodnocení bude rodiče informovat škola, která také předá výsledky.

 

Mnohokrát děkujeme a přejeme mnoho úspěchů Vašim dětem v přijímacích zkouškách.

 

Srdečně 

Hana Šišková

radní pro školství v Praze 7

Velikonoční Jarmark 29.3.

zveřejněno 16.3.2023

Zveme Vás na velikonoční jarmark 29. 3. 2023.

Nová aplikace (info z ŠO)

zveřejněno 16.3.2023

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali o plném spuštění nové mobilní aplikace. Všichni uživatelé z řad pedagogů, žáků i rodičů již mohou naplno využívat výhod a nových funkcí, které aplikace nabízí. 


Aplikaci jsme vyladili tak, aby Vám přinesla spoustu užitečných novinek. Úpravy v aplikaci vznikaly i na základě podnětů od Vás, našich uživatelů. Sledujte změny v rozvrhu, zapisujte do třídnice nebo omlouvejte absenci žáků – vše jednoduše a přehledně! Věříme, že Vám bude nová aplikace nápomocná v mnoha oblastech a usnadní Vám každodenní práci. 


Aplikace prošla automatickou aktualizací a Vy tedy nemusíte novou verzi instalovat. Pokud novou aplikaci přesto nemáte, můžete si ji jednoduše stáhnout přes Google Play nebo App Store.


V případě, že někteří uživatelé z řad Vašich kolegů nebo rodičů žáků neznají přístupové údaje do aplikace, postupujte prosím podle informací z našeho předchozího newsletteru z 19. 12. 2022.


Pokud budete mít jakýkoli dotaz nebo námět na vylepšení, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu na e-mailu hotline@skolaonline.cz, případně nám zavolejte na telefonní číslo 371 655 160.


Váš tým Školy OnLine

Den otevřených dveří 1.3.

Ve středu 1. 3. 2023 proběhne v budově U Uranie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Máte možnost se seznámit se speciálními třídami pro žáky s poruchami učení a jejich programem.

Dopoledne je možnost navštívit výuku, od 16:00 do 18:00 je vám k dispozici vedení školy, představíme vám naši školu a zodpovíme případné dotazy. 

O děti bude v té době postaráno v družině školy. 

Těšíme se na vás.

Pololetní a jarní prázdniny

zveřejněno 31.1.2023

Pololetní prázdniny se konají v pátek 3. 2. 2023. Na pololetní prázdniny navazují jarní prázdniny v termínu 6. - 10. února 2023.

Přejeme všem žákům aktivní odpočinek a těšíme se na ně opět v pondělí 13. února.

Škola je tyto dny uzavřena.

Hodnocení za 1.pol. 2022/2023

zveřejněno 16.ledna 2023

V úterý  24. 1. 2023 se uzavírá klasifikace za první pololetí školního roku 2022/23 a Pedagogická rada se koná ve středu 25. 1. 2023.

Vysvědčení vydáváme v úterý 31. 1. 2023 v průběhu dopoledne, zpravidla poslední vyučovací hodinu - přesný čas předávání vysvědčení získáte od svých třídních učitelů.

Ve dnech 1. - 2. února probíhá výuka, na tyto dny máme nastavené školní Ateliéry. 

Pololetní prázdniny se konají následně v pátek 3. 2. 2023. Na pololetní prázdniny navazují jarní prázdniny v termínu 6. - 10. února 2023.


Vánoční prázdniny

zveřejněno 23.12.2022

Všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2023.


Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.Vánoční představení

V pondělí 19. 12. 2022 od 15,00

Vánoční den - DOD

Ředitelské volno a dětská skupina

zveřejněno 13.12.2022

Na čtvrtek 22. prosince 2022 je vyhlášeno ředitelské volno. Vyhlášení ředitelského volna je upraveno § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ředitel školy vyhlašuje volno z organizačně technických důvodů, především v důsledku technického zásahu do topné soustavy a nutnosti jejího vyvážení v budovách školy.

Na tento den nabízíme v případě potřeby možnost přihlášení se do dětské skupiny, která je primárně určena žákům PT a 1. - 4. ročníku, skupiny budou smíšené a v případě nižšího zájmu o skupinu může být skupina spojena i napříč budovami. Své dítě můžete do skupiny  přihlásit Z D E (odkaz) do pátku 16. 12. 16,00 hodin.

Výsledky voleb do ŠR

zveřejněno 27.11.2022

Děkujeme kandidátům za účast v doplňujících volbách zákonných zástupců do školské rady, které proběhly v termínu 21. - 24. 11. 2022. K volbám se zaregistrovalo celkem 236 oprávněných osob a odeslalo se 225 platných volebních hlasů. Pro platnost voleb dle volebního řádu bylo potřeba při 1018 žácích školy hlasování minimálně 204 oprávněných osob (20%). Volby jsou tedy platné.

Výsledky: 

Novou radní ve školské radě byla v doplňujících volbách zvolena za zákonné zástupce paní Zuzana Borovičková. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

Volby do ŠR probíhají 21.11.-24.11.2022

zveřejněno 21.11.2022

Vážení rodiče, Vážení rodiče,

ve dnech 21. – 24. 11. 2022 probíhají doplňující volby zákonných zástupců do Školské rady.

Zákonní zástupci hlasují jedním společným hlasem za každé své dítě ve škole – je třeba se domluvit, kdo ze zákonných zástupců volbu provede.

Volba probíhá elektronicky ve dvou navazujících krocích:

Odkaz na registraci a následnou volbu jste obdrželi zprávou přes Školu online na svůj rodičovský účet. Pokud jste zprávu s odkazem neobdrželi, zašlete zprávu na frantisek.rada@zsstross.cz .

Představení kandidátů - doplňující volby listopad 2022

zveřejněno 8.11.2022

(z.borovickova@gmail.com)

Jmenuji se Zuzana Borovičková a jsem středoškolská učitelka pedagogiky a psychologie, bydlím v ulici Milady Horákové a ráda bych se zapojila do chodu školy, kterou vnímám jako komunitní. V minulosti jsem již byla členkou školské rady jako pedagog ve škole, kde pracuji. 


(lucie.panovska@post.cz)

Od letošního roku chodí obě mé děti na ZŠ Strossmayerovo náměstí. Proto mi následujících devět let bude  záležet na bezproblémovém fungování této školy. Sama učím na základní škole na Žižkově. Jakožto matka a učitelka jsem schopná posoudit požadavky rodičů a zároveň možnosti školy jim vyhovět. 


(vladimir.velas@mze.cz)

Jmenuji se Vladimír Velas a jsem tatínek dvou dětí. Má dcera chodí od září do první třídy a můj syn ji zanedlouho bude následovat. Velmi mi záleží na tom, aby se všem dětem dobře dařilo a aby škola sama o sobě vždy prosperovala. Rád bych pomohl se vším, co k tomu bude třeba, a proto jsem se rozhodl kandidovat do školské rady, abych přiložil ruku k dílu. Ve svém zaměstnání spolupracuji se svými kolegy na různých projektech, např. na přípravě nových směrnic, legislativních návrhů v oblasti ICT a přípravě rozpočtu úřadu. Týmový duch je pro mě zásadní a myslím si, že bych škole a školské radě mohl mnoho přinést. 


Hlasování ve volbách proběhne online v týdnu od 21. listopadu, k samotným volbám a způsobu hlasování přijde zákonným zástupcům informace samostatnou zprávou v ŠO.

Ředitelské volno 18.listopadu

zveřejněno 7.11.2022

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004

Sb., školského zákona, v platném znění v pátek 18.listopadu 2022 ředitelské volno z provozně organizačních důvodů.


V tento den bude škola uzavřena. Školní jídelna ani školní

družina nebudou v provozu.

Halloween na Uranii

v pondělí 31. 10. 2022

Podzimní prázdniny

zveřejněno 24.10.2022

Ve dnech 26. - 28. října 2022 probíhají podzimní prázdniny, škola je pro veřejnost tyto dny uzavřena.

Doplňující volby do ŠR

zveřejněno 17.10.2022

Vážení rodiče, 

jak jste již byli informováni na zářijových  třídních schůzkách, proběhnou v listopadu doplňující volby jednoho člena školské rady na uvolněné místo za paní Markétu Slezákovou, členku školské rady za zákonné zástupce.

Současné školské radě končí tříleté funkční období v prosinci 2024, nově zvolený člen nebo členka ŠR tak bude mít před sebou ještě 2 roky ve funkci

Každý zákonný zástupce žáků naší školy má právo kandidovat ve volbách do školské rady. Prosíme zájemce, aby se nyní přihlašovali ke kandidatuře do voleb v dotazníku pod odkazem níže, termín přihlašování kandidatury je do 31.10. 16,00. Na začátku listopadu budou kandidáti představení rodičům na webu školy a stanoven přesný termín hlasování. Hlasování proběhne online v druhé polovině listopadu.

kandidatura: https://forms.gle/nxcnGHhw1DiR9oSB9 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Kybernetická bezpečnost (seminář pro rodiče)

zveřejněno 30.9.2022

Zveřejňujeme nabídku na seminář pro rodiče s názvem Kybernetická bezpečnost aneb Rizikové chování dětí na internetu, který se uskuteční ve čtvrtek 6.10. od 17 do 19hod na radnici Prahy 7.

 

Zajímá Vás, jaká nebezpečí číhají na děti na internetu?

Jak s dětmi o rizicích mluvit?

Jak nastavit zdravé používání elektroniky v domácnosti?

 

O těchto tématech a mnoha dalších bude možné promluvit si s odborníkem Mjr. Václavem Píseckým (pozvánka viz. odkaz na konci).

Pro přihlášení na akci prosím kontaktujte kolegyni Romanu Růžičkovou na ruzickovar@praha7.cz .

 

Akce je zdarma, hrazena z projektu MAPIII.

 

Těšíme se na Vás! V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

MAP III Praha 7 - náhled semináře 

Balíček okamžité pomoci Pražanům - PODPORA PRO 23/24 UKONČENA

zveřejněno 28.9.2022 (akt. 22.3.2024)

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Městská část Praha 7 se k tomuto opatření připojila a je tedy možné tuto finanční podporu čerpat i v naší škole


Jedná se o Balíček okamžité pomoci Pražanům (BOPP), který je nastaven na školní rok 2022/2023 a jeho součástí jsou 2 oblasti konkrétní pomoci zaměřené na žáky školy, kteří se se svou rodinou dostali do finanční tísně. Nárok na finanční podporu mají pouze žáci zapsaní do naší základní školy, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.a. STRAVNÉ: Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

b. DRUŽINY A KLUBY (ZŠ): Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.


Pro odpuštění plateb za stravné a úplatu za školní družinu je třeba vedle trvalého bydliště v Praze splnit alespoň jednu z následujících podmínek, tuto podmínku uvést v písemné žádosti na předepsaném formuláři (ke stažení ZDE )


Podmínky: pobíráme příspěvek či doplatek na bydlení; okamžitou dávku v hmotné nouzi; přídavek na dítě; dávky pěstounské péče; čelíme exekuci/insolvenci; případně po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti nám zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.a. FOND SOLIDARITY: Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou - například příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.; dále umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách - například příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné nebo jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Příspěvek na tzv. kroužkovné lze poskytnout na kroužky realizované naší příspěvkovou organizací, nebo externí organizací za předpokladu, že kroužek probíhá v našich prostorách a dochází do nich žáci naší organizace. 


K čerpání příspěvku z fondu solidarity není nezbytné splňovat vedle trvalého bydliště v Praze žádnou další výše uvedenou podmínku. Je třeba ovšem svou žádost o příspěvek stručně zdůvodnit na samostatném předepsaném formuláři (ke stažení ZDE). Zde je možné čerpat zpravidla do výše 50% celkových nákladů, v individuálních případech lze dotaci přiznat i v plném rozsahu. 


(Připomínáme také, že na kroužky realizované mimo naší organizaci lze čerpat již tradiční příspěvek z dotace MČ Praha 7 - odkaz ZDE  !termín do 30.9..)


Vyřizování žádostí o příspěvek v rámci BOPP


Další informace k BOPP nebo dalším možnostem pomoci naleznete také zde:  


Prosím, neváhejte se na nás v této souvislosti obracet, situace nemusí být pro mnoho rodin v budoucích měsících finančně jednoduchá. Mám radost, že můžeme alespoň takto částečně potřebným rodinám ulevit.

Nový školní rok!

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. září zahájíme  školní rok 2022/2023. Na děti i na vás se všichni těšíme. 


Zahájení proběhne společně v 8.30 na školním hřišti, odkud pak půjdou děti po třídách se svými třídními do své učebny. První den mají děti dvě vyučovací hodiny. První třída bude mít první hodinu společně s rodiči, druhou hodinu půjdou děti do družiny a proběhne třídní schůzka. 

Třídní schůzky 2. - 9. ročníku proběhnou ve středu 7. září v 17.30 h


Přehled, tříd, učeben, třídních učitelů a asistentů pedagoga:


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


TŘÍDA   UČEBNA   TŘÍDNÍ UČITEL                    ASISTENT PEDAGOGA

  I. U            11         Mgr. Alena Janečková          Bc. Veronika Bartoňová

  II. U           14         Bc. Michaela Baná               Iveta Balážová

  III. U          13         Mgr. Klára Zvoníčková          Věra Šveňhová

  IV. U          15         Mgr. Daniela Buckiová          Jitka Nováková

  V. U           12         Magdalena Urbanová DiS.    Mgr. Helena Čurdová

  VI. U          25         Bc. Jan Krpata                      Eva Balážová

  VII. U         24         Mgr. Eva Chovancová          Hana Pešková

  VIII. U        23         Mgr. Tereza Háková              Iveta Procházková

  IX. U          26         Mgr. Pavel Namyslo              Mgr. Vira MeierS pozdravem  Božena Palusgová a kolektiv učitelů


Celoškolní projekt
Poznáváme se navzájem!

Projekt společně s ukrajinskou třídou o poznání odlišné kultury, historie, sportu, faktografie a gastronomie.

Projektové dny na Uranii

Mezinárodní den dětí

Na den dětí jsme měli připravený program pro žáky prvního stupně. Děti to moc bavilo a dostalo se pro každého i na odměny v podobě čokoládové medaile a džusu.

Fotografování tříd
1.6.2022

Na Den dětí proběhne fotografování tříd

Focení proběhne v průběhu dopoledního vyučování

Pálení čarodějnic
28.4.2022

U nás na Uranii proběhla akce pálení čarodějnic!

Fotografie z akce najdete na naší facebookové stránce

Nadcházející svátky
Velikonoce

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje první stupeň!

 

V první třídě to byly pomlázky, v ostatních třídách třeba zasévání osiva či malování kraslic. To všechno děti připravovaly, aby si zpříjemnili nadcházející svátky o to víc. Užijte si krásné a tradiční Velikonoce. 

Celoškolní projekt
Významné české ženy

V tomto týdnu jsme se věnovali projektovým dnům na téma českých významných žen. Tyto osobnosti se probíraly napříč všemi předměty a čtvrtek jsme věnovali přípravě na prezentaci, která proběhla v pátek. Zpětně můžeme říct, že se projekt všem třídám velice povedl.

Pokud chcete vidět více, pokračujte na:

Projektové dny na Uranii

28.3. Den učitelů

Letos jsme oslavili den učitelů sladkým překvapením, které jsme dostali od vedení školy. Samozřejmě jsme si připomněli, proč je tento den významný. Byl to právě Jan Amos Komenský, který byl, je a bude ještě dlouho inspirací pro každého učitele. Vedení za sladkou odměnu ještě jednou děkujeme.