Návštěva školy v Dublinu a projektové setkání YoungLEAD

V dubnu jsme v rámci projektu YoungLEAD v rámci projektu Erasmus+ navštívili školu De La Salle College z Dublinu (https://www.delasallecollege.com/). De La Salle College je střední škola, která se nachází na jižním předměstí Churchtown v irském Dublinu a je součástí nadace Le Chéile Trust. Je to převážně chlapecká střední škola s přibližně 380 studenty a 30 zaměstnanci a je to inkluzivní škola s cílem vzdělávat každého studenta tak, aby plně využil svůj akademický, kulturní, sociální a společenský potenciál.

Setkání se zúčastnili naši učitelé Jan Juříček a Pavel Namyslo a další partneři projektu z ČR, Španělska a Irska. Na začátku jsme měli možnost projít celou školu, vidět zapojení žáků do výuky, a dozvědět se od její ředitelky Siobhan Foster veškeré podrobnosti o škole. Také jsme se toho mnoho dozvěděli o fungování irského školního systému. Bylo velmi zajímavé slyšet, jak se jednotlivé školní systémy v ČR a Irsku liší, například podmínky ohledně přechodu ze základní na střední školu.

Dále jsme v rámci setkání otestovali některé z her na měkké dovednosti žáků, které jsou součástí prvního výstupu „Leadership skills games for students“, který nyní finalizujeme, a později bude součástí projektové vzdělávací platformy. S partnery jsme se také domluvili na otestování her se studenty, a na pozdějším sdílení. Dále jsme zde uzavřeli další výstup, kterým je Metodická příručka pro učitele. Ta je zatím v angličtině a zbývá nyní přeložit.

Vše jsme uzavřeli probráním dalších kroků, včetně potřebné administrativy, a následně jsme prožili irský tematický večer, kde jsme měli možnost dále diskutovat s irskými i španělskými učiteli a sdílet naše kultury.

Zapojení školy do programu Erasmus +

Zapojení do projektu YoungLEAD

ZŠ Stross se účastní projektu YoungLEAD do kterého jsou zapojeni další tři základní školy a tři vzdělávací organizace z České republiky, Španělska a Irska. Konkrétně De La Salle College z Dublinu,  Carlos v Sociedad Cooperativa de Enseñanza z města Águilas dále vzdělávací organizace Institut Evropských Profesních Studií z Prahy, I and F Education and Development Limited z Dublinu a organizace GROWTH COOP ze španělské Granady.

Cílem projektu YoungLEAD je podpora dětí jiné národnosti ze znevýhodněného prostředí při začleňování do školního prostředí. Cílem je budování sebedůvěry dětí prostřednictvím rozvoje měkkých dovedností a zlepšování porozumění evropskému kontextu, společným hodnotám a solidaritě s cílem posílit pocit sounáležitosti ve společnosti, ve které žijí.

Projekt byl zahájen v listopadu 2023 a bude trvat po dobu dvou let. V průběhu projektu budou partneři projektu spolupracovat na plánovaných výstupech. V současné době pracujeme na celkem 21 hrách, které se zaměřují na měkké dovednosti, které jsou potřebné pro začlenění dětí do třídního kolektivu, zaměříme se například na týmovou práci, komunikaci nebo empatii.

 Tyto hry budou mít učitelé k dispozici pro další využití. Dále se budeme podílet na vytvoření metodické příručky pro učitele k tématu leadershipu a soft skills. Kromě toho později vytvoříme sbírku inspirativních příběhů mladých studentů zapojených do občanských aktivit. Se všemi tyto materiály budou učitelé školy seznamováni a poté budou zpřístupněny na společné vzdělávací digitální platformě.

V rámci prvního setkání, které se konalo na začátku roku v Praze, jsme naplánovali všechny potřebné výstupy a během druhého dne jsme společně navštívili naši školu, kde měli partneři možnost slyšet informace o začlenění žáků ze znevýhodněného prostředí a další zajímavé informace. V dubnu nás čeká návštěva školy Dublinu, které se zúčastní zástupci tohoto projektu, za naši školu Jan Juříček a Pavel Namyslo.

Abstrakt projektu v Angličtině

YoungLEAD_Abstract_2023_final.pdf