GDPR - informace

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 (dále jen „škola“) zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (subjektů osobních údajů - SOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků v režimu:

 

Funkce pověřence ochrany OÚ (DPO):

Funkci pověřence zajišťuje zaměstnanec Městské části Praha 7, v jehož pracovní náplni je činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Městskou část Praha 7 a jí zřízené příspěvkové organizace. Pověřenec je zároveň i hlavní kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad:

Označení pověřence: Tereza Hejmová, email: sekretariat@zsstross.cz

 

Právo na informace a výmaz OÚ:

Subjekt údajů má právo na vlastní žádost být informován o zpracování svých osobních údajů. Pokud to není v rozporu se zákonným zmocnění školy pro zpracování osobních údajů, má SÚ zároveň právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky.

 

Celé znění informace:

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)