Učitelé Stross

Lada Albrechtová

kontakt: lada.albrechtova@zsstross.cz  učitelka 1.stupně, vedoucí učitelka, metodik

Lada Albrechtová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Učitelství 1. stupně ZŠ se specializací  hudební výchova. 

Během své praxe na 1. stupni se vzdělávala v oborech práce s dětmi se specifickými potřebami učení, absolvovala kurzy činnostního učení a pracuje s metodikou programu Kritické myšlení.

Ve výuce se snaží rozvíjet samostatné myšlení a dobré vzájemné vztahy.

Anna Antonová

kontakt: anna.antonová@zsstross.cz  

učitelka 2.stupně, matematika a fyzika

Jmenuji se Anna Antonová, vystudovala jsem matematiku a fyziku se zaměřením na učitelství pro základní školy na UJEP.

Ve svých hodinách podporuji činnostní učení a užívám prvky Hejného metody k objevování v matematice. Ráda dělám otevřené hodiny pro veřejnost.

Většinu volného času věnuji dětem v oblasti sportu. Momentálně trénuji volejbal a fotbalovou přípravku.

Jana Bacíková

kontakt: jana.bacikova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně, metodik prevence pro I. stupeň

Jana Bacíková vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od studií pracuje v oboru.

Ve výuce využívá nové metody a poznatky z doškolovacích kurzů ( kritické myšlení, činnostní učení, metody výuky matematiky prof. Hejného, vývojové poruchy učení,…).

Ve třídě se vždy snaží vytvořit přátelské a podnětné prostředí a vzbudit v dětech zájem o vzdělání.

Gabriela Benešová

kontakt: gabriela.benesova@zsstross.cz  učitelka 1.stupně - bilingvní program

„Schopnost vzájemného respektu a důvěry, to je klíč k přátelství a pohodové atmosféře ve škole. Když tohle máme, máme skvělý start vše zvládnout s radostí a lehkostí.“

Po gymnáziu jsem se vydala hledat sama sebe, a když jsem se našla, rozhodla jsem se jít cestou studií a následně učitelství. Nezřekla jsem ani jiných zkušeností, které mě profesně i osobně nesmírně obohatily: byly jimi především novinařina či práce v oblasti marketingu.

Ve zdejší škole učím třídu v bilingvním programu PED Academy. Mým cílem je, aby si děti zamilovaly knihy a čtení, aby dokázaly vyjádřit svůj názor a ten si obhájit, aby učení chápaly jako cestu, při níž i chyby mají svou nezastupitelnou úlohu, aby se těšily na vše nové, nepoznané. A aby se těšily do školy na své kamarády a třeba trochu i na mě...

Když právě nejsem ve škole, běhám, plavu, cvičím jógu, kreslím nebo čtu. A nebo se jen tak toulám za poznáním, někdy blízko a někdy třeba dál od domova.

Petra Strychová

kontakt: petra.bernatkova@zsstross.cz 

Jako malá jsem si na učitelku hrála..., ale nejdříve mé cesty vedly úplně jinam. Před několika lety jsem si zkusila vést kroužky anglického jazyka v MŠ a změnilo mi to život. Zjistila jsem, že trávit čas s dětmi a k tomu jim předávat znalosti a provázet je jejich životem, je to co mne v životě naplňuje a dává smysl. Byla jsem jak lektorkou, asistentkou pedagoga, tak i učitelkou na alternativní škole. Na Strossu učím anglický jazyk a začínám i s matematikou. Prošla jsem si letní školou "Hejného metody" a studuji na Technické univerzitě v Liberci obor: přírodopis a zeměpis pro 2. stupeň ZŠ.  

Vladimíra Burianová

kontakt: vladimira.burianova@zsstross.cz  učitelka 2.stupně - Fy, M+


Moje cesta k učitelství nebyla úplně přímočará. Sice jsem chtěla být učitelkou již na gymnáziu, ale pak mě nejspíš tehdejší atmosféra doby svedla ke studiu ekonomie. Po absolvování VŠ jsem pak pracovala v oblasti marketingu. K pedagogice mě znovu přivedlo až rodičovství a přemýšlení o tom, jaké vzdělání chci pro své vlastní děti. V roce 2012 se nás sešlo víc rodičů předškoláků s takovou otázkou a společně jsme na okraji Prahy založili školu pro první stupeň, která funguje dodnes. Zde jsem měla možnost zblízka přičichnout ke vzdělávání a zjistila, že je to práce, která mi dává obrovský smysl. Rozhodla jsem se doplnit si kvalifikaci a v roce 2021 jsem absolvovala dvouletý program Učitel naživo. 

Ve fyzice se snažím žákům zprostředkovat zážitky spojené s fungováním světa okolo nás, učit je myslet v souvislostech a hlavně pochopené poznatky prakticky používat. 

Marianne Carmona

kontakt: marianne.carmona@zsstross.cz  učitelka AJ, ŠJ

My name is Marianne Carmona and I have a Bachelor's Degree in Modern Languages from  " Universidad Metropolitana" with a certificate in Education. My native language is Spanish. When I turned 18,I decided to live 1 year in the US as an exchange student to get a High School diploma and to experience the real American life with a native family.Regarding my job and hobbies , I am a responsible and enthusiastic teacher who  have been working, mostly with children, for 10 years.

I also enjoy  dancing latin rhythms, reading, going to the gym, and learning German on Duolingo App.

Martina Čanecká

kontakt: martina.canecka@zsstross.cz  

učitelka 1.stupně


Daniela Čechová

kontakt: daniela.cechova@zsstross.cz  

učitelka 2.stupně, ČJ a Mediální výchova

Pocházím z jihočeské Třeboně, při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem ale našla zalíbení i ve stověžaté Praze. Kromě českého jazyka a literatury zakončuji na vysoké škole také studium oboru základy společenských věd. Již při studiu jsem prohlubovala své znalosti na různých typech seminářů, konferencí a kurzů (témata např.: mediální vzdělávání, práce s dokumentem ve výuce, mindfulness, čtenářství, globální rozvojové vzdělávání apod.).


O vzdělávání jsem se aktivně zajímala i přes Studentský spolek Agora, který na PedF UK působí a který jsem dva roky vedla. Pedagogické zkušenosti jsem před nástupem na tuto základní školu sbírala při doučování různě starých žáků, studentů i dospělých a při vyučování volnočasového kroužku AJ v mateřské školce.

 

Mám ráda dobrou knihu, burrito, objevování nových míst, divadlo (zejména Divadlo na Vinohradech a Divadlo Járy Cimrmana), historii, sport a svou práci.

Lukáš Drábek

kontakt: lukas.drabek@zsstross.cz 

učitel 1.stupně, sport

Studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na tělesnou výchovu. Dále také působím v plavecké škole, kde trénují děti i dospělé. Na škole jsem třídním učitelem 4.C, kde vyučuji Český jazyk, Matematiku, Vlastivědu a Přírodovědu.

Baví mě ve výuce používat moderní technologie a podporovat kooperativní práci dětí. Mým cílem je probouzet otevřené a kreativní myšlení.

Eva Fejková

kontakt: eva.fejkova@zsstross.cz  

učitelka 1.stupně  

Vystudovala Střední pedagogickou školu a učitelství pro I. stupeň ZŠ  se zaměřením na hudební výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Ve výuce uplatňuje techniky práce RWCT Kritického myšlení a  Začít spolu , typologie. Absolvovala roční kurz Škola a muzeum pod jednou střechou pořádaný Národní galerii v Praze a cyklus seminářů věnovaných specifickým výukovým poruchám žáků a problémům s tím spojeným. 

Na ZŠ Strossmayerově nám. učí již velmi dlouho, od ukončení studií , jen s přestávkou  na mateřskou dovolenou věnovanou svým třem dcerám. 

Ve výuce klade důraz na budování bezpečného prostoru pro vzdělávání a rozvoj komunikace mezi všemi zúčastněnými.

Jakub Franěk

kontakt: jakub.franek@zsstross.cz 

učitel 2.stupně, Inf, Aj


Martin Halada

kontakt: martin.halada@zsstross.cz   

školní speciální pedagog

V roce 2009 jsem ukončil studia na PedF UK v Praze (obor Speciální pedagogika - učitelství) a od té doby se věnuji práci s dětmi v rámci různých typů škol. V současné době působím na naší škole jako školní speciální pedagog a věnuji se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, především dětem s poruchami učení a jinými výukovými obtížemi. Tato práce mě přes svojí náročnost velmi naplňuje a snažím se každý den přispět k tomu, aby i děti, které to nemají až tak lehké, měly ze svého vzdělávání radost:)

Ve svém volném čase rád sportuji, cestuji, dozvídám se nové věci a potkávám se s přáteli.

John Harkin

kontakt: john.harkin@zsstross.cz  

učitel 1. stupně, dvojjazyčný program


Martina Horáčková

kontakt: martina.horackova@zsstross.cz

učitelka 1. stupně

Po maturitě na gymnáziu jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu UK v Praze na obor anglický jazyk - hudební výchova. Po dvou letech studia jsem začala také studovat dálkově na UJEP v Ústí nad Labem obor učitelství 1. stupně, původní obor jsem opustila a studuji při zaměstnání.

Od dětství se věnuji sborovému zpěvu a hře na klavír. Patnáct let jsem navštěvovala výtvarný obor na ZUŠ v České Lípě, odkud pocházím.

Ve volném čase se věnuji hudbě, práci na zahradě a geocachingu.

Lukáš Horváth

kontakt: lukas.horvath@zsstross.cz  

učitel 2.stupně - tělesná výchova


Jitka Hromadová

kontakt: jitka.hromadova@zsstross.cz  

školní terapeutka, výchovná poradkyně pro 2.stupeň


Zuzana Hrušková

kontakt: zuzana.hruskova@zsstross.cz  

učitelka češtiny pro žáky OMJ


Iva Chaloupková

kontakt: iva.chaloupkova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem, kde jsem několik let také vyučovala. Mimo práce na 1. stupni se ráda věnuji logopedické péči a sportovně-volnočasovým víkendovým aktivitám s handicapovanými dětmi, kde působím jako dobrovolník.

K mým zalíbám patří sport (plavání, turistika, střelba, floorball, vodáctví), četba a také tanec.

Ve výuce preferuji individuální přístup, kreativitu dětí a teamovou práci v rámci projektů.

Alexandr Chládek

kontakt: alexandr.chladek@zsstross.cz 

učitel 2.stupně - Mat

Přecházím k učitelství z oblasti fyzikálních výpočtů a simulací. V současnosti jsem studentem Učitelství matematiky na Pedf UK.


Zajímají mě různé kontexty užití matematiky a mým cílem je vést autentické dialogy.

Lucie Jirásková

kontakt: lucie.jiraskova@zsstross.cz  

učitelka 2.stupně - Ov, FIE., Dějepis

Přestože pocházím z učitelské rodiny, práce ve školství si mě našla tak trochu obloukem.  Během studia na VŠ jsem lektorovala kurzy pro zahraniční studenty a vzešla z toho láska ke vzdělávání. Uvědomila jsem si, že pedagogika je průsečíkem mých oblíbených vědních disciplín a navíc posláním, ke kterému přistupuji s pokorou a respektem.

Učitelskou profesi vnímám jako dobrodružnou plavbu mořem a vždy se raduji, když posádka úspěšně dopluje na pevninu. Je pro mě důležité, aby každý námořník získal nejen správné kompetence k přežití na pevnině, ale aby celá plavba byla pro námořníka radostným objevováním a rozvíjením jeho potenciálu.

V oblasti vzdělávání se pohybuji od roku 2012, působila jsem jako lektorka primární vztahové prevence na školách, účastnila jsem se několika mezinárodních školení zaměřených např. na storytelling, osobnostní rozvoj, nenásilnou komunikaci aj. Velké naděje vkládám do formativního hodnocení a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, jehož lektorkou jsem se v loňském roce stala. Studovala jsem na Fakultě humanitních studií (2013), Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2017). Pokud mě nenajdete před tabulí nebo v lavici, pravděpodobně se nacházím na tanečním parketu. Věřte nebo ne, ale mí žáci jsou mí největší učitelé. 

Karel Jirovec

kontakt: karel.jirovec@zsstross.cz  

učitel 2. stupně - Český jazyk

Jmenuji se Karel Jirovec a mé obory jsou čeština a němčina. Momentálně jsem studentem na PedF UK, kde se i angažuji v pražské pobočce pedagogické iniciativy Otevřeno, která usiluje o zlepšení přípravy budoucích učitelů. Na fakultě také pořádám seznamovací kurzy pro nově příchozí prváky a jsem členem Studentské oborové rady germanistiky. Pocházím sice od Českých Budějovic, ale téměř všechen svůj čas trávím v Praze, do které jsem se zamiloval.

Mám rád hudbu, pokud je možnost, vždy si rád zahraji na kytaru a zazpívám, občas i někde vystoupím. Rád také čtu, mezi moji oblíbenou četbu patří na příklad Stopařův průvodce galaxií. Jsem mimo jiné i vášnivý řidič.

S dětmi pracuji od svých 15 let jako skautský vedoucí, stejně tak jsem vedl různé kroužky, jako je kroužek volejbalu, kytary nebo němčiny. K učitelství mám blízký vztah mimo jiné i díky mamce, která stejně jako já učí češtinu. Stejně jako studenti i učitel se musí učit a být otevřený vůči všemu novému. Je to zodpovědná profese, která vyžaduje srdce. O to se snažím.

Jan Juříček

kontakt: jan.juricek@zsstross.cz  

zástupce ředitele pro pedagogiku, učitel 2.stupně - AJ, Robotika

Jmenuji se Jan Juříček, vystudoval jsem angličtinu společně s pedagogikou se zaměřením na učitelství pro základní a střední školy na PEDF UK.

Rád ve svých hodinách využívám moderní technologie a nebojím se zkoušet nové věci.  O využití moderních technologií ve výuce se můžete dočíst také na mém webu www.didatech.cz, který jsem založil za účelem sdílení zkušeností s ostatními učiteli.

Můj zájem o technologie mě dovedl až k výuce robotiky, o svých zkušenostech s robotikou jsem založil blog www.ucimesroboty.cz 

Rád se učím nové věci a snažím se radost z učení přenést i na ostatní :)

Zdeňka Kosková

kontakt: zdenka.koskova@zsstross.cz

Zdenka Kosková, učitelka 1. stupně


Od mala jsem jezdila na dětské letní tábory, kterých jsem se později účastnila jako instruktorka. Vystudovala jsem učitelství pro 2.stupeň ZŠ Anglický jazyk, Výtvarná výchova a Dramatická výchova jako osobnostní rozvoj na ZČU v Plzni a rozšířila si záběr o učitelství pro 1.stupeň na TUL v Liberci.

Mou vášní je cestování, během svých studijních cest v Nizozemí, Velké Británii, Irsku, USA a Španělsku jsem se zajímala a nahlédla do vzdělávacích systémů, procesů a přípravy učitelů pro povolání učitele. 6 let jsem působila jako pedagog volného času na bilingvní montessori škole.

Mám úzký vztah k přírodě, pohybovým a sportovním aktivitám, kreativním výtvarným, hudebním a dramatickým činnostem. Snažím se o respektující přístup v souladu s kurzem Respektovat a být respektován.

Zastávám wholistický (celostní) přístup a zajímám se o využití školních zahrad pro učení a rozvoj dětí na základě hravých, pohybových, praktických a prožitkových činností které zvyšují zájem, kompetence a dovednosti dětí.

Moje koníčky jsou cestování, literatura, výtvarné a dramatické umění, architektura, antropologie, ekologie (udržitelnost ve smyslu permakultury), vysokohorská turistika, ultimate frisbee, discgolf, angličtina, španělština, hudba, tanec, cyklistika, běžky, momentálně se učím veslovat :)


Karolína Kopecká

kontakt: karolina.kopecka@zsstross.cz  

učitelka 1.stupně

Karolína Kopecká vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na didaktiku anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala diplomovou prací zaměřenou na nové přístupy ve výuce dějepisné části vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hraje na klavír a v rámci vysokoškolské praxe pracovala s metodikou programů Začít spolu a Kritického myšlení. Ve výuce matematiky uplatňuje metodu prof. Hejného dle učebnic nakladatelství Fraus. Semestr studovala na dublinské St. Patrick´s College v Irsku. Jádro vyučování vidí v tvořivé činnosti žáků a v individuálním přístupu k nim. 

Tereza Kopřivová

kontakt: tereza.koprivova@zsstross.cz 

učitelka AJ

Jmenuji se Tereza Kopřivová, baví mě jazyky a lidi.

Odmala se pohybuji v turistickém oddílu mládeže, kde jsem jako dítě zažívala radost z pohybu a her v přírodě a následně jako vedoucí uspokojení z dlouhodobé a smysluplné práce s dětmi.

Láska k jazykům mě přívedla k tomu, že jsem vystudovala angličtinu se zaměřením na tlumoče ní a překlad na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Prošla jsem výcvikem Učitel naživo, kde jsem se postupně nořila hlouběji a hlouběji do pedagogické praxe, naučila jsem se reflektovat, vyzkoušela jsem si nové metody práce a setkala se s dalšími způsoby uvažování o učení.

Při výuce angličtiny se snažím o propojení se světem, ve kterém anglický jazyk zaujímá čím dál významnější postavení a chci, aby žáci co nejvíce používali jazyk v praxi

Ve volném čase se učím řecky, koukám na filmy a lenoším.

Ľuboslava Kráľová

kontakt: luboslava.kralova@zsstross.cz 

učitelka AJ


Lucie Kostolná


kontakt:

Vystudovala jsem Provozně ekonomickou fakultu a Krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze. Jelikož jsem se chtěla věnovat dětské józe sportovně vytížených dětí, dostala jsem se do škol a byla mi nabídnuta pozice učitelky na II. stupni (přírodopis). Byla to pro mne velká výzva a doposud za ni velice děkuji. Dodělala jsem si studium SPV a didaktiku odborných předmětů na UJEP.


Působila jsem na Sportovní soukromé ZŠ a 3 ZŠ v Litvínově a poté jsem získala pozici učitelky na ZŠ Meteorologická, kterou jsem navštěvovala jako dítě.

Absolvovala jsem spoustu seminářů. Nejlépe hodnotím například EFFeCT a MBTI.

Ve volném čase se věnuji svým dětem. Ráda cestuji, lektoruji jógu a věnuji se umění.

 

Moto: Naším prvořadým účelem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžeme pomoci, alespoň jim neubližujme. "Dalajláma"

Jakub Kurnas

Kontakt: jakub.kurnas@zsstross.cz


Učitel 2. stupně, matematika a fyzika


Studuji obor Učitelství matematiky pro druhý stupeň a SŠ na PedF UK, na ZŠ STROSS přecházím po

čtyřleté praxi na ZŠ Tip Toes v Brandýse nad Labem.

Ve výuce využívám konstruktivistické metody, protože poskytují prostor pro hluboké porozumění

krásnému a podivnému světu matematiky. Mým cílem je vytvářet s žáky v hodinách bezpečný

prostor, ve kterém mohou rozvíjet nejen své oborové dovednosti, ale také schopnost věcně

diskutovat a učit se ze svých chyb.

Ve volném čase se věnuji psychohygieně na mnoho způsobů, třeba skrz sport, filmovou kritiku nebo

hudbu.

Aco Lukić 

Kontakt: aco.lukic@zsstross.cz


Učitel 2. stupně, zeměpis, informatika, vařeníJana Pazderová

kontakt: jana.pazderova@zsstross.cz

učitelka 1.stupně

Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka a německého jazyka pro 2. stupeň základních škol na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci a obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Ráda bych v přátelském prostředí třídy podporovala zájem o učení, četbu a vzdělávání se.

Jiřina Podaná

kontakt: jirina.podana@zsstross.cz

učitelka přípravné třídy

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu obor učitelství a speciální pedagogika. Pracovala jsem jako pedagog v mateřské škole a později jako elementaristka na prvním stupni základní školy.

Zkušenosti z předchozích pracovišť v současnosti využívám v přípravné třídě.

Snažím se u dětí podporovat jejich přirozenou zvídavost, upřednostňuji především formu prožitkového učení.

Pedagogické zásady: klid, optimizmus, přátelská atmosféra ve třídě, podpora, důslednost a důvěra.

Moje motto: "Co děláš, to dělej rád."

Daniel Pražák

kontakt: daniel.prazak@zsstross.cz  

učitel 2.stupně - Př, D

Jmenuji se Daniel Pražák, mám rád dobré jídlo, životní výzvy a špatný humor. Jsem jedno z prvních dětí, které bylo v ČR v domácím vzdělávání (4. a 5. třída). Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem absolvoval školu snů – Gymnázium Přírodní školu. Tam jsem potkal učitelské osobnosti takového kalibru, že „když jsem se rozhodoval co chci dělat, kantořina byla jasná volba“ a zde jsem se také v roce 2011 poprvé postavil za katedru.

Kromě toho jsem učil na Střední škole, základní škole a mateřské škole Da Vinci v Dolních Břežanech a krátce na ZŠ Letohradská ve třídách s programem intuitivní pedagogiky. Pedagogické zkušenosti v oblasti neformálního vzdělávání jsem sbíral při několikaleté dobrovolnické práci v dětském domově, ve vyloučených lokalitách v ČR a při výuce dětí ulice v Demokratické republice Kongo.

V roce 2015 jsem lektoroval v projektu Tablety pro učitele. V září 2018 jsem dosáhl pedagogické kvalifikace s kombinací biologie – dějepis a v současnosti jsem doktorandem na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na PedF UK.

Baví mě cestování, focení, prohrávání proti dětem v League of Legends a vzdělávací politika. Působím v iniciativě Otevřeno, která se snaží změnit přípravu budoucích učitelů. 

Jiří Procházka

kontakt: jiri.prochazka@zsstross.cz 

učitel 2.stupně - Z, AJ, NJ


Martin Provazník

kontakt: martin.provaznik@zsstross.cz

statutární zástupce ředitele, učitel 2.stupně - VkVP, FIE, Ov, Čj

Pocházím ze středočeského města Čáslav, kde také bydlím.

Na naší škole působím nejen jako zástupce vedení, ale také jako učitel  a kariérový poradce. V letošním školním roce povedu výchovu k volbě povolání a také FIE. Vzdělávání je obor, který mě baví a ve své dosavadní profesní kariéře jsem ho mohl poznat z různých úhlů pohledu.  Jako student Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové – obor český jazyk, literatura a občanská výchova, jako učitel na základní škole a středním odborném učilišti a také jako lektor rozvojového vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Pedagogický cíl: vím, kdo jsem, odkud jsem, co umím, dovedu, co chci a umím to sdělit

Ve volném čase rád cestuji s batohem na zádech, přečtu si dobrou knihu, občas něco napíšu nebo namaluji, ale hlavně se snažím být tím nejlepším tatínkem pro svou dceru Julii, která letos půjde do 7. třídy na jedné z čáslavských škol.

František Rada

kontakt: frantisek.rada@zsstross.cz 

ředitel školy, učitel 2.stupně - D, Ov, Aj

Své učitelské povolání jsem začal v roce 2004 na Základní škole nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 3 ještě při studiu. Po promoci na Husitské teologické fakultě UK v oboru učitelství filosofie, etiky a náboženství a složení státní jazykové zkoušky z Aj jsem od roku 2005 pokračoval na této škole v práci učitele anglického jazyka, výchovného poradce a koordinátora prevence sociálně patologických jevů. Od školního roku 2007/2008 jsem zde působil ve funkci zástupce ředitele.  

Na jaře roku 2012 jsem se úspěšně účastnil konkurzu na místo ředitele naší Základní školy Praha 7, Strossmayerovo nám. 4, a ve funkci působím od 1. srpna 2012. Na zdejší škole podporujeme výbornou práci pedagogů dle principů tvořivé školy a činnostního učení, zaměřujeme se na zefektivnění výuky jazyků a IT včetně zavádění informačních technologií přímo do každodenní výuky, podporujeme rozvoj individuálního nadání každého žáka naší školy, rozvíjíme další mimoškolní aktivity pro žáky a rodiče, zavést přímou komunikaci mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči, snažíme se zpříjemnit studijní a pracovní prostředí školy.

Učitelská profese mě lákala již v průběhu studia na gymnáziu a nadšení pro práci s dětmi mě stále neopouští. Jsem ženatý a mám tři úžasné syny. 

Monika Reslerová

kontakt: monika.reslerova@zsstross.cz

Vystudovala jsem učitelství angličtiny a francouzštiny na PedF UK. První zkušenost s učením jsem získala na École Montessori d’Avignon ve Francii, kde jsem objevila kouzlo montessori pedagogiky, která mě dodnes inspiruje. V Česku jsem učila na ZŠ, gymnáziu i jazykové škole. 

Důležité je pro mě vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti nebojí ptát, experimentovat, chybovat. Mám radost, když objevují své silné stránky, a povzbuzuji je k rozvoji těch slabších. Snažím se žáky vést k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní učení. 

Baví mě hrát si s jazykem, ráda s dětmi tvořím básničky a příběhy. Blízká jsou mi i globální a environmentální témata, která se snažím do hodin angličtiny také přinášet. 

Mám ráda hudbu, tanec a chození po horách. Mým snem je naučit se na kontrabas a zahrát si s kamarády trampské hity u táboráku.

Klára Ročková

kontakt: klara.rockova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně

Na Základní školu Strossmayerovo náměstí jsem nastoupila v září 2019. Učitelské povolání jsem začala v roce 2006 na Základní škole náměstí Jiřího z Poděbrad po absolvování Pedagogické fakulty UK v oboru učitelství pro první stupeň základní školy. Po dobu dvou let (2006 – 2008) jsem byla zapojena do projektu INOSKOP (Inovující školy v Praze) pořádaný EU a Pedagogickou fakultou UK, kde jsem působila jako lektor vzdělávání učitelského sboru. V roce 2009 jsem si zvýšila vzdělání a úspěšně obstála u státní rigorózní zkoušky. Z anglického jazyka jsem složila cambridgeskou zkoušku TKT YL a absolvovala kurz IHCPT. V roce 2013 jsem byla nominována žáky s podporou rodičů a kolegů v soutěži Zlatý Amos a v roce 2019 v soutěži GTP CR.

Od začátku profesní dráhy se držím cíle kvalitního fungování třídy jako kolektivu, který bude založen na vzájemné úctě, respektu a důvěře mezi učitelem – žáky – rodiči. V hodinách využívám metody profesora Hejného, činnostního učení a RWCT. 

Ve volném čase se věnuji sportu, především lyžování, cyklistice a plavání. Mezi mé další koníčky patří amatérské fotografování, návštěvy divadel a galerií.

Držím se hesla: S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP!

Motto: NECHŤ SI UČITEL A ŽÁK NAVZÁJEM VŽDY POZORNĚ NASLOUCHAJÍ. (J. A. Komenský)

Petra Saňáková

kontakt: petra.sanakova@zsstross.cz 

učitelka 2.stupně - Český jazyk

Jmenuji se Petra Saňáková. Kromě svých dvou oborů (český jazyk a literatura – speciální pedagogika) zakončuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy také obor biologie.

Ve volném čase ráda jím, chodím do kina nebo čtu při poslechu filmových soundtracků. Vždy mě potěší nákup v papírnictví nebo v knihkupectví.

Věřím, že škola nemá být jen místem, které je nutné přetrpět, ale také místem, kde se učíme skutečně zajímavým i potřebným věcem a kde nalezneme zkušenosti a přátele na celý život.

Mým cílem je přiblížit hodiny češtiny co nejvíce potřebám a zájmům každého dítěte, propojovat teoretické znalosti s běžným dětským životem a vytvářet ve třídě prostředí vzájemného porozumění a pomoci, prostředí, kde se od sebe učíme navzájem, kde se podporujeme a kde jsme rádi.

Moje motto: Všechno zlé je vždy k něčemu dobré!

Monika Sedláková

kontakt: monika.sedlakova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně

Na ZŠ Strossmayerovo nám. působím od roku 2004. Nejdříve jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině a dálkově studovala učitelství pro 1.stupeň na ZČU v Plzni. I přes všechny zkoušky a zápočty to byly mé nejlepší roky ve škole. Už při studiu jsem začala učit na 1.stupni. Ve výuce sázím na dobrou a přátelskou atmosféru a propojení moderní výuky s tradičními a osvědčenými prvky.

Jelikož mám ráda matematiku, podílela jsem se jako spoluautor pracovních sešitů z matematiky pro 4. a 5.ročník ZŠ, lektorovala jsem učebnice a pracovní sešity pro 1. - 5.ročník ZŠ a sestavovala koncepci pro matematické učebnice pro 1. až 5. ročník ZŠ. Jsem spoluautorem pracovního sešitu „Věcné učení pro žáky 1.stupně ZŠ s ADHD“ od nakladatelství Dr. Josef Raabe.

Ráda čtu, jakýkoli humor mi není cizí.

Koníčky: můj pes Agáta, hudba, technika, přátelé (jsem šťastná, že můžu za přátele považovat i své kolegyně), plavání, míčové hry.

Mé cíle: naučit se plynně italsky… a spoustu dalších.

Držím se tohoto citátu: Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě má jen 60 minut. (Sofoklés)

Osvědčilo se mi toto přísloví: Nikdy neříkej nikdy.

Aleš Sedlmeier

kontakt: ales.sedlmeier@zsstross.cz

učitel 2.stupně - Dějepis a Fj

Učím na II. stupni dějepis a francouzský jazyk a jsem třídním učitelem 9.B. Výuku vnímám jako společné pobývání se žáky nad nejrůznějšími výzvami, problémy a otázkami. Takové spolupobývání by podle mě mělo být především autentické, pravdivé a radostné. Pracuji na tom, aby naše hodiny byly právě takové, tedy abychom mohli být sami sebou a být také oporou pro druhé. 

Laskavost, pochopení a pomoc by neměly být pouze prázdná slova. Zážitky nabyté v tomto prostředí jsou pak podle mě tím nejcennějším, co si žáci mohou z našich hodin odnést. 

Kromě historie a francouzského jazyka mě baví cestování, velmi často po Francii. Aktivně odpočívám u běhu, při plavání nebo na inlinech. Mám rád pěší turistiku, především v horách a v hlubokých lesích, třeba na Šumavě. Klidnější odpočinek si pak užiji u dobré kávy s dortem a při poslechu zajímavé hudby. Největším mým koníčkem je ale má práce, učitelství, pedagogika, školství a vše s tím spojené.

2013-2020 Pedagogická fakulta UK v Praze

2006-2012 Filosofická fakulta UK v Praze (nedostudováno)

2001-2005 Gymnázium Na Pražačce, Praha

Helena Slavíková

kontakt: helena.slavikova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně


Katherine Traylor

kontakt:katherine.traylor@zsstross.cz  

učitelka AJ


Jana Turková

kontakt: jana.turkova@zsstross.cz  

učitelka 2.stupně, AJ


Pavla Vinklerová

kontakt: pavla.vinklerova@zsstross.cz  

učitelka 1.stupně

Už jako malá holka jsem vždycky říkala, že budu paní učitelka. Anebo možná překladatelka, cestovatelka, lyžařka a spisovatelka.  A dnes jsem ráda, že můžu říct, že si svoje sny postupně plním.

Už během studia učitelství na královéhradecké univerzitě jsem procestovala kus světa. Po ukončení studia na Fakultě informatiky a managementu jsem si pár let vyzkoušela jaké je to pracovat v businessu v Čechách i v zahraničí. Nakonec mě to ale opět zatáhlo k práci s dětmi.

Mým cílem je, aby chodily do školy každý den s úsměvem, těšily se stále poznávat něco nového a aby jim tam prostě bylo dobře. Mojí velkou inspirací je matematika profesora Hejného.

Ve svém volném čase ráda vyrábím šperky a různé dekorace, vzdělávám se v kreativním psaní, učím se cizí jazyky (zatím jsem zvládla 3), lyžuji a cestuji po světě.

Mária Vlčková

kontakt: maria.vlckova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně


Lucie Vohánková

kontakt: lucie.vohankova@zsstross.cz 

učitelka 1.stupně


Tenneal Ward

kontakt: tenneal.ward@zsstross.cz 

učitelka AJ


Alena Zákostelnová

kontakt: alena.zakostelnova@zsstross.cz

učitelka 2.stupně - tělesná výchova, 1.st pohybové hry

Vystudovala jsem VŠ PeDf UK obor TV-ZT-ICT.

Dříve jsem byla členkou turisticko vodáckého oddílu, hrála závodně házenou. V průběhu času jsem absolvovala různé kurzy a jsem: masérka, instruktora lyžování, plavecká instruktorka, zdravotník, instruktora netradičních sportů aj. Rok jsem žila na Novém Zélandu.

Ve volném čase a i v pracovním mám ráda:

- Sportovní hry, hlavně ty netradiční jako Kin-ball, Tchoukball, Ropeskipping - cokoliv, co i méně zdatné lidi a děti zaujme - přivede k pohybu. Rozvoj základních schopností, dovedností pokud možno hrou, osobní zkušeností či prožitkem.

- Ekologicko zaměřené projekty, praktické a výtvarné činnosti s využitím minimem věcí, recyklací, v souladu s přírodou pokud je to možné.

- Sociálně zaměřené projekty

- Barvy – svět není černobílý

- Hudbu – Soul, Worldmusic, hudební projekty napříč zeměmi, kulturami

- Krásu českého jazyka – čtení, mluvený i písemný projev, obdivuji p. J. Wericha aj.

- Cestování

- Obecně dělat věci tak trochu jinak.

Má Motta:

Největším vítězem je ten, který nepotřebuje soutěžit s ostatními a Dělej vše, jak nejlépe umíš.

Věra Žalská

kontakt: vera.zalska@zsstross.cz  

učitelka 1.stupně

Pocházím z Východních Čech, z Čeperky. V Pardubicích jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor Dětská sestra a poté pracovala řadu let ve zdravotnictví.

Během zaměstnání jsem současně absolvovala studium na Pedagogické fakultě UK - obor Učitelství pro 1. stupeň - se specializací výtvarná výchova. Od roku 2011 pracuji ve školství, nejprve jako učitelka v MŠ a od září 2016 jako elementaristka. Při kontaktu s dětmi se snažím vytvářet přátelské prostředí založené na principu vzájemné důvěry.

Chci, aby se děti cítily ve třídě bezpečně a dokázaly hezky pracovat. Kladu důraz na dobrý kolektiv, založený na zdravých mezilidských vztazích. Během studia jsem se zaměřovala na semináře RWCT, programy Zdravá škola a Začít spolu. V současnosti se zajímám o Intuitivní pedagogiku a výuku matematiky dle Hejného.  

Jsem vdaná. Můj manžel Jan je architekt. Máme dva syny. Mezi naše záliby patří lyžování, turistika, kempování u moře, výlety na kole, filmy, hudba, výstavy a společné vaření.

Kristýna Žďárská

kontakt: kristyna.zdarska@zsstross.cz 

Učitelka 1.stupně

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Čáslavi se specializací hudební  výchova. Poté jsem plynule navázala studiem na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ, kde jsem si vybrala specializaci výtvarná výchova. Obě výchovy jsem propojila ve své diplomové práci. Po promoci jsem odletěla studovat anglický jazyk do San Francisca.

Od začátku studií na vysoké škole jsem pracovala v soukromém dětském studiu jako lektorka a koordinátorka centra. Poslední tři roky jsem učila v MŠ.

Mojí dlouholetou láskou je folklorní tanec a v poslední době i hra na saxofon. Mám ráda sport, kulturu a cestování.

Děti vedu ke zvídavosti, vzájemné pomoci a samostatnému myšlení.