Učitelé Uranie

Michaela Menzelová

Asistent pedagoga

michaela.menzelova@zsstross.cz

Eva Balážová

Asistent pedagoga

eva.balazova@zsstross.cz

Iveta Balážová

Asistent pedagoga, asistent vychovatele

iveta.balazova@zsstross.cz

Mgr. Helena Čurdová

Asistent pedagoga

helena.curdova@zsstross.cz

Mgr. Daniela Buckiová

Učitelka 1. stupně

daniela.buckiova@zsstross.cz

Mgr. Andrea Buchelová

Učitelka 2. stupně

andrea.buchelova@zsstross.cz

Mgr. Klára Zvoníčková

Učitelka 1. stupně

klara.zvonickova@zsstross.cz

Mgr. Tereza Háková

Učitelka 2. stupně

tereza.hakova@zsstross.cz

Mgr. Jitka Hromadová

Sociální pedagog skupinové terapie

jitka.hromadova@zsstross.cz

Mgr. Jan Krpata

Učitel 2. stupně

jan.krpata@zsstross.cz

Mgr. Eva Chovancová

Učitelka 2. stupně

eva.chovancova@zsstross.cz

Mgr. Alena Janečková

Učitelka 1. stupně

alena.janeckova@zsstross.cz

Mgr. Eliška Tůmová (Hrochová)

Speciální pedagog

eliska.hrochova@zsstross.cz

Mgr. Jitka Kryšpínová

Učitelka 2. stupně

jitka.kryspinova@zsstross.cz

Mgr. Iva Markvartová

Učitelka 2. stupně

iva.markvartova@zsstross.cz

Mgr. Vira Meier

Asistent pedagoga

viera.maier@zsstross.cz

Mgr. Pavel Namyslo

Učitel 2. stupně

pavel.namyslo@zsstross.cz

Jitka Nováková

Asistent pedagoga

jitka.novakova@zsstross.cz

Markéta Seidenglanzová

Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

marketa.seidenglanzova@zsstross.cz

Mgr. Božena Palusgová

Zástupce ředitele,
vedení pro budovu U Uránie

bozena.palusgova@zsstross.cz

Hana Pešková

Asistent pedagoga

hana.peskova@zsstross.cz

Mgr. Veronika Bartoňová

Učitelka 1. stupně

veronika.bartonova@zsstross.cz

Yveta Procházková

Asistent pedagoga, Vychovatelka školního klubu

iveta.prochazkova@zsstross.cz

Mgr. František Rada

Ředitel školy

frantisek.rada@zsstross.cz

Věra Šveňhová

Asistent pedagoga

vera.svenhova@zsstross.cz

Mgr. Veronika Vatľaková, DiS

Učitelka 1. stupně

veronika.vatlakova@zsstross.cz

Mgr. Jan Kohout

Učitel 2. stupně

jan.kohout@zsstross.cz

Bc. Martina Komárková

Vychovatelka ŠD

martina.komárková@zsstross.cz

Mgr. Tetiana Zvonar

Učitelka 1. stupně, asistent vychovatele

tetiana.zvonar@zsstross.cz