Co nás čeká a co se již odehrálo...

Informace - černý kašel

zveřejněno 15.3.2024

Byli jsme požádáni Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (HSHMP), abychom předali informace o zvyšujícím se výskytu černého kašle (dávivý kašel, pertuse) na území Prahy. Pro názornost HSHMP uvádí, že v roce 2023 byl od 1. 1. 2023 do 11. 3. 2023 hlášen na území hl. m. Prahy 1 případ onemocnění černým kašlem, v roce 2024 to bylo za stejné období 256 případů onemocnění. 


HSHMP zároveň stanovuje základní postup při zjištění onemocnění černým kašlem u dětí nebo zaměstnanců školy.


Informace pro školy a školská zařízení: 

Informace pro rodiče: 


U každého případu černého kašle provádějí zaměstnanci Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) tzv. epidemiologické šetření, v rámci, kterého mimo jiné stanovují protiepidemická opatření. Při stanovování opatření postupuje HSHMP podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění.


Žádáme vás tedy o nepodcenění veškerých příznaků onemocnění u svých dětí, veškeré nemoci prosíme důsledně dolečte. K přenosu onemocnění dochází především kapénkovou infekcí. Proto je nejlepší prevencí dodržování základních hygienických pravidel, mytí rukou a odstupu. 


Prosíme v případě zjištěné diagnózy černého kašle u svých dětí informujte bez zbytečného odkladu svého třídního učitele nebo učitelku.


Děkujeme za spolupráci.

JIŽ PROBĚHLO...

21.3. a 28.3. AKVARELOVÁ DÍLNA S DARINKOU

zveřejněno 3.3.2024

"Tento workshop obsahuje výtvarné TECHNIKY PRO AKTIVOVÁNÍ KREATIVITY.

Používáme voskové barvy a akvarel. Celý cyklus experimentů s těmito metodami, které jsem vyzkoušela, výrazně změnil můj způsob kreslení a malování. Tento přístup ke kreativitě částečně korensponduje s prací Merete Lövli."


Struktura:

1. Dílna začíná malovaní formou "Koloseum" - výraz pro společné cvičení se kterým začíná Merete Lovlie (škola Solvik)

2. Z formy společného malování se postupně přechází na individuální tvorbu. Je dané téma a výklad. Dílna je zaměřena na téma KRAJINA.


"Nemalujeme reálný obraz , ale díváme se na krajinu skrze akvarel. Inspirace pro práce s akvarelem čerpám z textů staré čínské akvarelové malby."


Neváhejte s rezervací, počet míst je omezený!


Termín:  21. a 28.3. v ateliéru naší školy

Čas: začátek v 17:00h, Dílna trvá celkově 6 hodin (rozdělena na dvě části).

Cena za celý cyklus: 600 Kč (zahrnuje materiál:  přírodní akvarelové barvy Stockmar, štětce a papíry). Spolek na požádání přispívá nedlužícím členům 400 Kč.

Pro potvrzení vašeho místa na dílně, prosím zašlete sms na mob.: 777302161. Platba na místě nebo převodem. Číslo účtu: 2701512630 / 2010. K příkazu prosím uveďte: Letohradská dílna + jméno.

28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny

zveřejněno 25.3.2024

Velikonoční prázdniny se konají od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna 2024, škola je tyto dny uzavřena.

Přejeme klidné sváteční dny.

27.3. 2024 HRAVÉ STŘEDY S PETROM Živým

zveřejněno 9.2.2024

Milí rodiče, 

po středě 28. února následuje další hravé odpoledne s Peterom ve středu 27.3. od 17:00!


Cena je 300 Kč a vybírá se na místě v hotovosti a následně ji na vyžádání proplatíme každému, kdo má za své děti řádně uhrazené příspěvky do spolku.


Délka hraní bývá od 2 do 3 hodin. Záleží i na velikosti skupiny. Vezměte i děti, pokud se mohou samostatně zapojit do hry (což jsou zpravidla děti školou povinné).


Hravé středy jsou velmi dobrou příležitostí seznámit se prostřednictvím her s intuitivní pedagogikou. 

DŮLEŽITÉ - PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍDY LETOHRADSKÉHO PROGRAMU

Pokud uvažujete o zápisu do 1. třídy Letohradského programu a

a) neúčastnili jste se Besedy pro rodiče (DOD), nebo

b) jste na Besedě přeslechli informace o dotazníku pro rodiče a on-line setkání, kontaktujte prosím


Reginu Rozkošovou

regina.rozkosova@zsstross.cz

nebo

Magdu Flekovou

magdalena.flekova@zsstross.cz

775316168

Děkujeme! 

Zároveň se nezapomeňte k zápisu online registrovat do 29.3. 2024.

16. 3. 2024 Jarní jarmark

zveřejněno 26.2.2024

Vážení a milí, jarmark se blíží! Třídy inspirované waldorfskou a intuitivní pedagogikou při ZŠ Stross vás srdečně zvou na jarní jarmark v sobotu 16. března.

Tvořivé dílny, prodejní stánky, velikonoční a jarní tvoření, zajímavé workshopy po celý den. Detailnější informace sem brzy přidáme, díky za strpení!

11. 3. 2024 Zkoušky na zkoušku v Praze 7

zveřejněno 6.2.2024

Vážení rodiče žáků 9.tříd,

Opět nabízíme možnost vyzkoušet si zdarma přijímací zkoušky na SŠ nanečisto v rámci Zkoušek na zkoušku pořádaných MČ Praha 7 a našimi školami. Děti si mohou vyzkoušet v neznámém prostředí atmosféru přijímacího řízení a otestovat si své znalosti.

Zkoušky na zkoušku nabízíme v pěti termínech mezi 11. - 15.3. od 14:30 do 17:00 v zastupitelském sále Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38. Děti si s sebou vezmou pero nebo propisku (ne gumovací), rýsovací potřeby a tužku. Prosíme, aby děti přišly o 10 minut dříve.

Přihlášení je možné nejpozději do pátku 1.3. do 12:00 prostřednictvím přihlašovacího formuláře

Zkoušky na zkoušku v Praze 7 (11. 3. – 15. 3. 2024) (google.com)

Prosím, v přihlašovacím formuláři uveďte, zda má Vaše dítě přiznané podpůrné opatření, ze kterého vyplývá nárok na navýšení časového limitu. Uveďte, zda je Vaše dítě držitelem dočasné ochrany.

Testy budou předány škole, kam dítě dochází a kde bude také test vyhodnocen. O termínu vyhodnocení bude rodiče informovat škola, která také předá výsledky.

Kapacita je omezena, o v případě naplnění termínu bude přihlašování na něj ukončeno.  

Přejeme Vašim dětem mnoho úspěchů v přijímacích zkouškách!

Srdečně

Hana Šišková

místostarostka pro školství

Praha 7


8. 3. 2024 LETOPLES

zveřejněno 1.3.2024

1ní ples Letohradského programu pro rodiče, kolegium, absolventy a žáka Gamy a Delty!

Uvidíme se 8. března 2024 v 19:00 na adrese KZ Domovina, na Maninách 1525, Praha 7! Nezapomeňte na společenský oděv ;-)

Lístky budou v prodeji na místě, případně se můžete obrátit na koordinátorku akce Evu z Alfy a Kappy.  eva.kacerovska1@gmail.com

28. 2. 2024 kavárna: SETKÁNÍ RODIČŮ, Petera Živého a VÝBORU 

zveřejněno 9.2.2024

Milí rodiče, 


srdečně vás zveme na setkání nás rodičů, Petera Živého a výboru, které se koná ve škole 28.2. od 19:15. a naváže na Intuhry s Peterem Živým, které proběhnou od 17 do 19h. 


Setkání je zamýšlené pro všechny aktivní rodiče z Letohradské, kteří chtějí mít aktuální informace a zároveň vložit svůj pohled k následujícím tématům:


- role aktivních rodičů (delegát / komunikátor atp.)

- "aktivizace" komunity a spolku

- co jako komunita potřebujeme?

- další směr spolkových aktivit


Jako vstup přineseme čerstvé informace z kolegia ohledně potřeb a představ týkajících se podpory od aktivních rodičů.


Setkání se zúčastní Peter Živý, který přispěje svým pohledem lektora intuitivní pedagogiky, mentora našeho kolegia a zároveň člověka, který je s naší školou už mnoho let a s našimi učiteli i dětmi strávil už dost času. Přinese svůj pohled na vývoj naší školy a na naši komunitu. 


Pokud se plánujete zúčastnit, prosíme o krátké potvrzení na email vyborspolku@googlegroups.com


19.2.2024 Protest zemědělců

zveřejněno 18.2.2024

V rámci protestu zemědělců v pondělí 19. února má již v brzkých ranních hodinách dorazit zemědělská technika do metropole z celkem šesti tras – z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce králové a také od Pardubic a Havlíčkova Brodu.

Severozápadní trasa zřejmě povede i Prahou 7 - Veletržní, Bubenskou a Argentinskou ulicí (viz obrázek v příloze). Příjezdy do Prahy a možná i velká většina samotného hlavního města proto bude zcela zablokována, prosíme tedy, abyste s těmito komplikacemi počítali a zvolili jste tak včasný a vhodný způsob dopravy do školy. Dle všeho by mělo bez větších komlikací fungovat metro a vlaková doprava.

Děkujeme za spolupráci.

12. 2. 2024 jarní prázdniny

zveřejněno 7.2.2024

Jarní prázdniny se konají v termínu 12. - 16. února 2024.

Přejeme všem žákům aktivní odpočinek a těšíme se na ně opět v pondělí 19. února.

Škola je tyto dny uzavřena.

7. 2. 2024  16:30-18:30 Beseda o Letohradském programu (DeN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ii.)

zveřejněno 13.10.2023

Zveme vás na setkání se zástupci pedagogů a vedení Letohradského programu pro zájemce o studium na naší škole.


Témata:


Doporučujeme rodičům:


Před besedou pročíst informace  O Letohradském programu

na webových stránkách školy a připravit si otázky pro nás.


Přijít ideálně bez dětí. (Tato schůzka bývá hodně informační a pro děti málo zábavná.)


Těšíme se na vás!  

Regina Rozkošová a Magda Fleková 

29. 1. 2024 Rodičovská kavárna 

zveřejněno 19.1.2024

24. 1. 2024 Druhé online setkání k přihláškám na SŠ

zveřejněno 19.1.2024

Vážení rodiče,

posílám slíbený termín druhého společného online setkání před podáváním přihlášek na střední školy. Schůzka je naplánována na středu 24.1.2024 od 18,00 a je primárně určena pro rodiče 9. ročníku, informace jsou ale relevantní také pro zájemce o víceletá gymnázia z 5. a 7. ročníku. 

Pokud se chcete ke schůzce připojit, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/how-boua-qpc 

 Těším se na vás!

10. 1. 2024  16:30-18:30 Beseda o Letohradském programu (DeN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ i.)

zveřejněno 13.10.2023


Zveme vás na setkání se zástupci pedagogů a vedení Letohradského programu pro zájemce o studium na naší škole.


Témata:


Doporučujeme rodičům:


Před besedou pročíst informace  O Letohradském programu

na webových stránkách školy a připravit si otázky pro nás.


Přijít ideálně bez dětí. (Tato schůzka bývá hodně informační a pro děti málo zábavná.)


Těšíme se na vás!  

Regina Rozkošová a Magda Fleková 

Vánoční prázdniny

zveřejněno 22.12.2023

Všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2024.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

2. 12. 2023 Adventní jarmark

zveřejněno 24.10.2023


Jarmark je tradiční školní slavnost pořádaná Spolkem rodičů - tedy námi rodiči. Jedná se o akci v duchu vzájemných setkání a sdílení. Výtěžek z jarmarku bude věnován na potřeby Spolku a školy.


Zveme všechny na Adventní jarmark, který se bude konat v sobotu 2. prosince prosince 2023 od 10 do 16 hodin. Přijďte si užít předvánoční atmosféru v komunitním duchu naší školy!

27. 11. 2023 Stávka 

zveřejněno 21.11.2023

Na pondělí 27. 11. 2023 ČMKOS vyhlásila ve školách stávku. V posledních dnech probíhala u nás ve škole široká diskuze, po které se 75% zaměstnanců rozhodlo stávkovat. Dalších 21% zaměstnanců se z různých osobních důvodů rozhodlo nestávkovat, ale stávku naprosto podporují. Je dobré uvést, že množství z nich nemá na daný den nastavenu běžnou pracovní dobu u nás ve škole nebo mají jiné povinnosti. Zbývající 4% zaměstnanců se rozhodlo nestávkovat. Stávka tak má v naší škole více než 95% podporu.


Po pečlivém zvážení všech okolností jsme dospěli k názoru, že nejsme schopni zajistit bezpečné fungování školy a přerušujeme tak na pondělí 27. 11. běžný provoz.


V rámci stávky vydáváme prohlášení stávkujících učitelů školy, kde vysvětlujeme naše důvody ke stávce samotné. Zde bychom jen ve stručnosti rádi uvedli, že primárně nestávkujeme za vyšší platy pedagogů, jak je někdy ve zkratce uváděno. Stávkujeme z obavy reálného podfinancování školství, které již ve skutečnosti nějakou dobu probíhá. Nově navrhované další škrty mohou mít zásadní dopad na kvalitu vzdělávání a jsou v mnoha ohledech v rozporu se samotnou vzdělávací strategií ministerstva školství.


Pro nás všechny je kvalita vzdělávání velmi důležitá, třebaže se ne vždy vše skvěle daří, je naše školství na poměrně dobré cestě, má hodnotové základy, vizi, množství nadšených pedagogů. Víme, že je toto pro mnoho našich rodičů také velmi důležité. 


Bližší informace k financování škol v posledních letech (.pdf).


Aktuálně probíhají intenzivní vládní jednání, jejichž závěry mohou konání stávky ještě zvrátit, upřímně bychom si to přáli. Pokud ovšem nedojde k dostatečné shodě, plánovaná stávka proběhne podle plánu.


Děkujeme za podporu a pochopení v této situaci.

15. 11. 2023 Nové přihlášky na SŠ 2024 - online schůzka

zveřejněno 10.11.2023

Vážení rodiče,

zveme Vás na společné online setkání na téma Přihlášky a přijímačky na střední školy 2024. Schůzka je naplánovaná na středu 15.11.2023 od 18,00, ke schůzce se připojíte pomocí odkazu níže:

https://meet.google.com/orv-zhzy-suu

Na setkání společně probereme aktuální informace k přijímacímu řízení na všechny typy středních škol, včetně plánovaných změn, důležité termíny a celý proces od podání přihlášek až po přijetí/nepřijetí v 1.kole.

Schůzka je primárně určena pro 9. ročník, připojit se ale mohou také rodiče páťáků a sedmáků uvažujících o přestup na víceleté gymnázium.

Těším se na Vás!

7. 11. 2023 digitální a online rizika u dětí a mládeže 

zveřejněno 24.10.2023

Milí rodiče, 

rádi bychom vás pozvali na první setkání na velmi aktuální téma Digitální a online rizika u dětí a mládeže., které jsme pro vás připravili společně s Proximou Sociale.

 

Setkání se uskuteční 7.11. od 17:30 do 19:00 v aule v druhém patře budovy.


Jelikož abstinence od digitálních a online technologií není vzhledem ke stavu společnosti reálná, nezbývá, než děti a dospívající (a též sebe) kvalitně vybavit na existenci v takovém světě. Blíže se seznámíme s fenomény digitálních závislostí a jejich předcházení, videoherních rizicích a mikrotransakcích, které jsou s nimi často spojeny. Probrány budou též fenomény jako sexting, kybergrooming a podobné. 

Těšíme se na vás! 

26. -27. 10. Podzimní prázdniny

zveřejněno 23.10.2023

Ve dnech 26. a 27. října 2023 se konají podzimní prázdniny, škola je tyto dny uzavřena.

Přejeme našim žákům dny plné aktivního odpočinku od školních povinností :-) .

17. 10. Zvýšená nemocnost

zveřejněno 17.10.2023

Tento týden se potýkáme se zvýšenou nemocností vyučujících především druhého stupně, omlouváme se za množství suplovaných hodin v rozvrhu a některých změn v rozvrhu.

Nemocnost je způsobena zpravidla virovými onemocněními  včetně Covidu.

Zároveň je zvýšená nemocnost i v některých třídách, kde se objevují mimo jiné také streptokokové infekce s projevem spálové angíny. Je tedy nezbytné nepodceňovat jakékoli příznaky nemoci, v případě projevů nemoci v žádném případě neposílat dítě do školy a vše řešit se svým pediatrem (vč. případného testování a výtěrů). Každou nemoc je nezbytné poctivě doléčit v domácím prostředí a neposílat dítě do školy předčasně.

V neposlední řadě opakovaně řešíme ve množství tříd nejen na prvním stupni pedikulózu (zavšivení). Zde vás žádáme o pravidelné kontroly vlasů svých dětí, v případě nálezu hnid nebo vší je nezbytné neposílat dítě do školy a opakovaně provést léčebnou kúru vhodným přípravkem dle daného návodu a dítě do školy poslat až po úplném vyléčení. Zároveň je třeba dezinfikovat a vyprat veškeré lůžkoviny a látkové/plyšové hračky, případně koberce, další preventivní opatření sdílíme pod textem.

Stejně tak my ve škole v tomto období zvyšujeme nároky na úklid a dezinfekci veškerých prostor našich školních budov, vedeme žáky k osobní hygieně a pravidelnému mytí rukou, prostory vhodně větráme.

Musím upozornit na skutečnost, že v případě projevů příznaků nemoci u kteréhokoli dítěte, budeme v souladu s platnou legislativou a Školním řádem dítě izolovat ze třídy a volat zákonným zástupcům, aby si své dítě ve škole vyzvedli.

Děkuji za pochopení, spolupráci a přeji pevné zdraví!

Září 2023 Zpráva z orby 3. třídy  

zveřejněno 1.10.2023

Ve waldorfském programu je běžné, že se třeťáci seznamují v rámci Epochy “Ze zrna chléb” s praktickou stránkou zemědělské činnosti. Během několika dní si děti vyzkouší starý způsob hluboké orby a setí. Tuto středu jsme se společně celá třída zapřáhli do pluhu a pokusili se vyorat několik brázd, do kterých další týden osejeme ozim - žito a pšenici. Vše budeme pozorovat a pečovat a když nám budou podmínky nakloněny, v létě sklidíme a vše završíme na začátku dalšího školního roku upečeným chlebem. 28.9.-1.10. 2023 Celoškolní výjezd Sedmihorky (pořádá spolek) 

zveřejněno 13.9.2023

Již druhým rokem pořádá spolek rodičů celoškolní setkání rodin z Letohradského programu v krásné přírodě Českého ráje. Přijeďte si popovídat, vyrazit na společný výlet, posedět u ohně a třeba si zahrát i nějaké (nejen) pohybové hry. 

Ubytování si prosím zajistěte přes rezervační systém kempu. (formulář: https://campsedmihorky.recepce-online.cz/?lang=cs) a dejte nám o své účasti vědět zde (https://forms.gle/2AjV7gtrRDkhZrnQ9). 

Podrobnější informace najdete v emailu "Sedmihorky". Zváni jsou nejen rodiny členů spolku, členové kolegia, ale také naši absolventi a přátelé školy. 


Na společné chvíle se těší Letohradský Výbor Spolku rodičů.

29.9.2023 ředitelské volno 

zveřejněno 18.9.2023

Z provozních důvodů - naplánovány práce neslučitelné s provozem školy, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 29.9.2023, školní budova je tento den uzavřena.

Děkujeme za pochopení


22.5.2023 Konference žákovských parlamentů

zveřejněno 15.5.2023

17.5. Série přednášek - Slavnosti roku a jejich význam z hlediska vývojových fází dítěte 

zveřejněno 15.5.2023

Druhá přednáška z cyklu Slavnosti roku: Druhé sedmiletí - slavnosti ve světě proměn a rituálů. 

Přednáší Renata Krásová, vystudovala Pedagogickou fakultu UK - obor speciální pedagogika, waldorfský seminář pro učitelky WMŠ i WZŠ pracuje jako učitelka na pražských waldorfských školách, kde učí již třetí cyklus žáků .

15.5.2023 Digitální wellbeing dětí (seminář pro rodiče)

zveřejněno 9.5.2023

Vážení rodiče, níže zprostředkováváme pozvánku z MČ P7 na seminář, který se koná 15. 5. 2023 od 17 do cca 19 hodin a proběhne v zastupitelském sále radnice. Jedná se o další ze seminářů pro rodiče, tentokrát na téma Digitální wellbeing dětí.

Zápisy do první třídy

zveřejněno 11.4.2023

Zápisy do prvních tříd 2023/24 budou probíhat v oficiálním termínu: 12. - 13. duben 2023 (přesný termín a čas zápisu získáte při registraci).

Veškeré informace k zápisům naleznete ZDE

Nová aplikace (info z ŠO)

zveřejněno 16.3.2023

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali o plném spuštění nové mobilní aplikace. Všichni uživatelé z řad pedagogů, žáků i rodičů již mohou naplno využívat výhod a nových funkcí, které aplikace nabízí. 


Aplikaci jsme vyladili tak, aby Vám přinesla spoustu užitečných novinek. Úpravy v aplikaci vznikaly i na základě podnětů od Vás, našich uživatelů. Sledujte změny v rozvrhu, zapisujte do třídnice nebo omlouvejte absenci žáků – vše jednoduše a přehledně! Věříme, že Vám bude nová aplikace nápomocná v mnoha oblastech a usnadní Vám každodenní práci. 


Aplikace prošla automatickou aktualizací a Vy tedy nemusíte novou verzi instalovat. Pokud novou aplikaci přesto nemáte, můžete si ji jednoduše stáhnout přes Google Play nebo App Store.


V případě, že někteří uživatelé z řad Vašich kolegů nebo rodičů žáků neznají přístupové údaje do aplikace, postupujte prosím podle informací z našeho předchozího newsletteru z 19. 12. 2022.


Pokud budete mít jakýkoli dotaz nebo námět na vylepšení, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu na e-mailu hotline@skolaonline.cz, případně nám zavolejte na telefonní číslo 371 655 160.


Váš tým Školy OnLine

Velikonoční prázdniny

zveřejněno 31.3.2023

Velikonoční prázdniny se konají od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna 2023, škola je tyto dny uzavřena.


Přejeme klidné sváteční dny.

1. 4. 2023 Jarní jarmark

Vážení a milí, jarmark se blíží! Již tradičně dílny, workshopy, dřevořezba, korálkování, občerstvení, masáže, živá hudba a mnoho dalšího, pro děti i dospělé v aprílovou sobotu 1.4. od 10 do 16:00.

28. 3. a 29. 3. Zkoušky na zkoušku v P7

zveřejněno 21.3.2023

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

 

Opět nabízíme zdarma možnost přijímacích zkoušek na SŠ nanečisto. Děti si mohou vyzkoušet v neznámém prostředí atmosféru přijímacího řízení a otestovat si své znalosti. 


Přijímačky nanečisto nabízíme ve dvou termínech 28.3.2023 a 29.3.2023 v zastupitelském sále Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38. V obou dnech proběhne test z českého jazyka od 14:30 – 15:30 a z matematiky 15:45 – 16:55. 

Děti si s sebou vezmou pero nebo propisku (ne gumovací), rýsovací potřeby a tužku. Prosíme, aby děti přišly o 10 minut dříve. 


Máte-li zájem o některý z nabízených termínů, přihlaste své dítě nejpozději do pátku 24.3.2023 do 15:00 prostřednictvím formuláře zde. Kapacita je omezena, o přihlášení rozhoduje pořadí času vyplnění. 

Testy budou předány škole, kam dítě dochází a kde bude také test vyhodnocen. O termínu vyhodnocení bude rodiče informovat škola, která také předá výsledky.

 

Mnohokrát děkujeme a přejeme mnoho úspěchů Vašim dětem v přijímacích zkouškách.

 

Srdečně 

Hana Šišková

radní pro školství v Praze 7

15. 3. 2023 Intuitivní hry s Peterem Živým od 17:00

Peter žije intuitivní hry, které rozvíjí lidský potenciál a vzájemnost. Před mnoha lety podnikl cestu do Švédska, kde se ve škole Sölvik setkal s Pär Ahlbomem, Merete Lövlie a dalšími významnými osobnostmi v oblasti antroposofie, které INTU formovaly. Absolvoval pak ve Švédsku a Německu řadu INTU seminářů a před více než devíti lety uvedl tento směr do Čech a na Slovensko. 

Přijďte si pohrát s Peterem ve středu 15. března od 17:00 v učebně č. 217 (první patro vzadu, úzkou chodbou doleva, bývalá 3.D)


15. 2. 2023 Schůzka - přestup do 6. ročníku Letohradského programu

Milí rodiče, 

tímto vás zveme na schůzku ohledně možného přestupu do 6. ročníku Letohradského programu od září 2023. 


Schůzka se uskuteční ve sředu 15. února 2023 15:00-16:30 v budově školy na adrese Letohradská 1. Je možné přivést i Vaše budoucí šesťáky, pokud to uznáte za vhodné. 


Těšíme se na setkání s vámi!


Prosíme o případné potvrzení účasti emailem, děkujeme. magdalena.flekova@zsstross.cz

20. 2. 2023 Den otevřených dveří - NOVÝ TERMÍN!

Poslední možnost zkráceného setkání pro zájemce o Letohradský program, kteří nestihli předchozí 2 termíny Dnů otevřených dveří - určeno rodičům: hodně informací, žádná zábava pro děti :) Proběhne v Letohradské od 15 do 16 hodin. 


Pololetní a jarní prázdniny

zveřejněno 31.1.2023

Pololetní prázdniny se konají v pátek 3. 2. 2023. Na pololetní prázdniny navazují jarní prázdniny v termínu 6. - 10. února 2023.

Přejeme všem žákům aktivní odpočinek a těšíme se na ně opět v pondělí 13. února.

Škola je tyto dny uzavřena.

1. 2. 2023 Den otevřených dveří

Určeno hlavně rodičům: hodně informací, žádná zábava pro děti :) Proběhne v Letohradské od 16 do 18 hodin. 


9. 1. 2023 Den otevřených dveří

Určeno hlavně rodičům: hodně informací, žádná zábava pro děti :) Proběhne v Letohradské od 16 do 18 hodin. 


2022, TJ. Z LET MINULÝCH..

Vánoční prázdniny

zveřejněno 23.12.2022

Všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2023.


Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.22.12.2022 - Ředitelské volno a dětská skupina

zveřejněno 13.12.2022

Na čtvrtek 22. prosince 2022 je vyhlášeno ředitelské volno. Vyhlášení ředitelského volna je upraveno § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ředitel školy vyhlašuje volno z organizačně technických důvodů, především v důsledku technického zásahu do topné soustavy a nutnosti jejího vyvážení v budovách školy.

Na tento den nabízíme v případě potřeby možnost přihlášení se do dětské skupiny, která je primárně určena žákům PT a 1. - 4. ročníku, skupiny budou smíšené a v případě nižšího zájmu o skupinu může být skupina spojena i napříč budovami. Své dítě můžete do skupiny  přihlásit Z D E (odkaz) do pátku 16. 12. 16,00 hodin.

21. 12. 2022 Peče celá Letohradská

12. a 13. 12. 2022 Marcel Desax - odborná setkání

Ve dnech 12. a 13. 12. 2022 od 17:00 do 19:00 proběhnou na naší škole odborná setkání s Marcelem Desaxem.

Odborná setkání jsou součástí projektu JSME IN IV 


Výsledky voleb do ŠR

zveřejněno 27.11.2022

Děkujeme kandidátům za účast v doplňujících volbách zákonných zástupců do školské rady, které proběhly v termínu 21. - 24. 11. 2022. K volbám se zaregistrovalo celkem 236 oprávněných osob a odeslalo se 225 platných volebních hlasů. Pro platnost voleb dle volebního řádu bylo potřeba při 1018 žácích školy hlasování minimálně 204 oprávněných osob (20%). Volby jsou tedy platné.

Výsledky: 

Novou radní ve školské radě byla v doplňujících volbách zvolena za zákonné zástupce paní Zuzana Borovičková. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

26. 11. 2022 Adventní jarmark

Jarmark je tradiční školní slavnost pořádaná Spolkem rodičů - tedy námi rodiči. Jedná se o akci v duchu vzájemných setkání a sdílení. Výtěžek z jarmarku bude věnován na potřeby Spolku a školy.


Zveme všechny na Adventní jarmark, který se bude konat v sobotu 26. listopadu 2022, 10-16:00, v naší škole ZŠ Letohradská.


V rámci jarmarku vás zveme na Komunitní setkání s Peterem Živým14:00 - 16:00 h

Komunitní setkání je součástí projektu JSME IN IV.


21.11.-24.11.2022 Volby do ŠR probíhají

zveřejněno 21.11.2022

Vážení rodiče, Vážení rodiče,

ve dnech 21. – 24. 11. 2022 probíhají doplňující volby zákonných zástupců do Školské rady.

Zákonní zástupci hlasují jedním společným hlasem za každé své dítě ve škole – je třeba se domluvit, kdo ze zákonných zástupců volbu provede.

Volba probíhá elektronicky ve dvou navazujících krocích:

Odkaz na registraci a následnou volbu jste obdrželi zprávou přes Školu online na svůj rodičovský účet. Pokud jste zprávu s odkazem neobdrželi, zašlete zprávu na frantisek.rada@zsstross.cz .

Představení kandidátů - doplňující volby listopad 2022

zveřejněno 8.11.2022

(z.borovickova@gmail.com)

Jmenuji se Zuzana Borovičková a jsem středoškolská učitelka pedagogiky a psychologie, bydlím v ulici Milady Horákové a ráda bych se zapojila do chodu školy, kterou vnímám jako komunitní. V minulosti jsem již byla členkou školské rady jako pedagog ve škole, kde pracuji. 


(lucie.panovska@post.cz)

Od letošního roku chodí obě mé děti na ZŠ Strossmayerovo náměstí. Proto mi následujících devět let bude  záležet na bezproblémovém fungování této školy. Sama učím na základní škole na Žižkově. Jakožto matka a učitelka jsem schopná posoudit požadavky rodičů a zároveň možnosti školy jim vyhovět. 


(vladimir.velas@mze.cz)

Jmenuji se Vladimír Velas a jsem tatínek dvou dětí. Má dcera chodí od září do první třídy a můj syn ji zanedlouho bude následovat. Velmi mi záleží na tom, aby se všem dětem dobře dařilo a aby škola sama o sobě vždy prosperovala. Rád bych pomohl se vším, co k tomu bude třeba, a proto jsem se rozhodl kandidovat do školské rady, abych přiložil ruku k dílu. Ve svém zaměstnání spolupracuji se svými kolegy na různých projektech, např. na přípravě nových směrnic, legislativních návrhů v oblasti ICT a přípravě rozpočtu úřadu. Týmový duch je pro mě zásadní a myslím si, že bych škole a školské radě mohl mnoho přinést. 


Hlasování ve volbách proběhne online v týdnu od 21. listopadu, k samotným volbám a způsobu hlasování přijde zákonným zástupcům informace samostatnou zprávou v ŠO.

18. 11. 2022 Ředitelské volno

zveřejněno 7.11.2022

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004

Sb., školského zákona, v platném znění v pátek 18.listopadu 2022 ředitelské volno z provozně organizačních důvodů.


V tento den bude škola uzavřena. Školní jídelna ani školní

družina nebudou v provozu.

14. 11. 2022 Beseda s rodiči o hodnocení 


.... a jakékoli další otázky, které k tématu zazní.


Proběhne v Letohradské od 17:00 do 18:30 hodin.

Podzimní prázdniny

zveřejněno 24.10.2022

Ve dnech 26. - 28. října 2022 probíhají podzimní prázdniny, škola je pro veřejnost tyto dny uzavřena.

Doplňující volby do ŠR

zveřejněno 17.10.2022

Vážení rodiče, 

jak jste již byli informováni na zářijových  třídních schůzkách, proběhnou v listopadu doplňující volby jednoho člena školské rady na uvolněné místo za paní Markétu Slezákovou, členku školské rady za zákonné zástupce.

Současné školské radě končí tříleté funkční období v prosinci 2024, nově zvolený člen nebo členka ŠR tak bude mít před sebou ještě 2 roky ve funkci

Každý zákonný zástupce žáků naší školy má právo kandidovat ve volbách do školské rady. Prosíme zájemce, aby se nyní přihlašovali ke kandidatuře do voleb v dotazníku pod odkazem níže, termín přihlašování kandidatury je do 31.10. 16,00. Na začátku listopadu budou kandidáti představení rodičům na webu školy a stanoven přesný termín hlasování. Hlasování proběhne online v druhé polovině listopadu.

kandidatura: https://forms.gle/nxcnGHhw1DiR9oSB9 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

17. a 18. října 2022 Marcel Desax - přednášky

Marcel byl ředitelem ve waldorfské škole Solvik. Tato škola byla v počátcích naší velkou inspirací v přístupu k dětem, rodičům, kolegům a životu jako takovému. Jsme moc rádi, že můžeme znovu nasát atmosféru moudrosti a pochopení, kterou Marcel přináší. 

Budeme rádi, pokud se zúčastníte v hojném počtu. 

Moc se na vás těšíme!


4. října 2022 Beseda pro zájemce o třídy programu Letohradská

Rodiče se zájmem o Letohradský program se dozvěděli:

Kybernetická bezpečnost (seminář pro rodiče)

zveřejněno 30.9.2022

Zveřejňujeme nabídku na seminář pro rodiče s názvem Kybernetická bezpečnost aneb Rizikové chování dětí na internetu, který se uskuteční ve čtvrtek 6.10. od 17 do 19hod na radnici Prahy 7.

 

Zajímá Vás, jaká nebezpečí číhají na děti na internetu?

Jak s dětmi o rizicích mluvit?

Jak nastavit zdravé používání elektroniky v domácnosti?

 

O těchto tématech a mnoha dalších bude možné promluvit si s odborníkem Mjr. Václavem Píseckým (pozvánka viz. odkaz na konci).

Pro přihlášení na akci prosím kontaktujte kolegyni Romanu Růžičkovou na ruzickovar@praha7.cz .

 

Akce je zdarma, hrazena z projektu MAPIII.

 

Těšíme se na Vás! V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

MAP III Praha 7 - náhled semináře 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

zveřejněno 28.9.2022

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Městská část Praha 7 se k tomuto opatření připojila a je tedy možné tuto finanční podporu čerpat i v naší škole


Jedná se o Balíček okamžité pomoci Pražanům (BOPP), který je nastaven na školní rok 2022/2023 a jeho součástí jsou 2 oblasti konkrétní pomoci zaměřené na žáky školy, kteří se se svou rodinou dostali do finanční tísně. Nárok na finanční podporu mají pouze žáci zapsaní do naší základní školy, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.a. STRAVNÉ: Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

b. DRUŽINY A KLUBY (ZŠ): Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.


Pro odpuštění plateb za stravné a úplatu za školní družinu je třeba vedle trvalého bydliště v Praze splnit alespoň jednu z následujících podmínek, tuto podmínku uvést v písemné žádosti na předepsaném formuláři (ke stažení ZDE )


Podmínky: pobíráme příspěvek či doplatek na bydlení; okamžitou dávku v hmotné nouzi; přídavek na dítě; dávky pěstounské péče; čelíme exekuci/insolvenci; případně po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti nám zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.a. FOND SOLIDARITY: Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou - například příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.; dále umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách - například příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné nebo jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Příspěvek na tzv. kroužkovné lze poskytnout na kroužky realizované naší příspěvkovou organizací, nebo externí organizací za předpokladu, že kroužek probíhá v našich prostorách a dochází do nich žáci naší organizace. 


K čerpání příspěvku z fondu solidarity není nezbytné splňovat vedle trvalého bydliště v Praze žádnou další výše uvedenou podmínku. Je třeba ovšem svou žádost o příspěvek stručně zdůvodnit na samostatném předepsaném formuláři (ke stažení ZDE). Zde je možné čerpat zpravidla do výše 50% celkových nákladů, v individuálních případech lze dotaci přiznat i v plném rozsahu. 


(Připomínáme také, že na kroužky realizované mimo naší organizaci lze čerpat již tradiční příspěvek z dotace MČ Praha 7 - odkaz ZDE  !termín do 30.9..)


Vyřizování žádostí o příspěvek v rámci BOPP


Další informace k BOPP nebo dalším možnostem pomoci naleznete také zde:  


Prosím, neváhejte se na nás v této souvislosti obracet, situace nemusí být pro mnoho rodin v budoucích měsících finančně jednoduchá. Mám radost, že můžeme alespoň takto částečně potřebným rodinám ulevit.

Komunální volby 2022

zveřejněno 20.9.2022

Komunální volby probíhají v pátek 23.9. od 14,00 do 22,00 a v sobotu 24.9. od 8,00 do 14,00 v budovách Strossmayerovo náměstí a Letohradská. Z toho důvodu bude v těchto budovách částečně omezen provoz. 

V budově Stross bude výuka probíhat do 5. vyučovací hodiny (13,05) normálně dle rozvrhu, v rámci ŠD bude rozvržení obědů rovnoměrně před 13,30 nebo od 13,55. V průběhu 6. vyučovací hodiny bude výuka ukončena pro 6. a 7. ročník v 13,30; pro 8. a 9. ročník v 13,40 – vyučující dle rozvrhu žáky odvede na oběd a dohlédne na odchod žáků z jídelny před 14,00. Volební místnosti jsou ve všech učebnách v přízemí budovy.

V budově Letohradská bude v rámci poledne určen samostatný harmonogram na obědy pro jednotlivé třídy tak, aby obědy proběhly do 13,00, šestá vyučovací hodina bude krácena individuálně, aby žáci opustili školu před 14,00. Volební místnosti jsou v přízemí a jedna v prvním patře budovy.

V pátek odpoledne tak bude v provozu pouze školní družina v náhradních prostorech. 


6. a 7. 6. 2022 Přednášky Marcela Desaxe

Spouštíme opět sérii přednášek s naším dlouholetým lektorem intuitivní pedagogiky!


6. - 7. 5. 2022 Intuitivní hry s Peterem Živým

Peter žije intuitivní hry, které rozvíjí lidský potenciál a vzájemnost. Před mnoha lety podnikl cestu do Švédska, kde se ve škole Sölvik setkal s Pär Ahlbomem, Merete Lövlie a dalšími významnými osobnostmi v oblasti antroposofie, které INTU formovaly. Absolvoval pak ve Švédsku a Německu řadu INTU seminářů a před více než devíti lety uvedl tento směr do Čech a na Slovensko.