Volná pracovní místa

Hledáme vlastní cesty k propojení waldorfské a intuitivní pedagogiky s jinými, nám blízkými pedagogickými přístupy. V malém kolegiu se učíme jeden od druhého a vzájemně se inspirujeme. Rodiče nás podporují a pomáhají nám. Děti nám tykají (a my jim také).


Máte radost z názorné, aktivizující výuky, pobytu venku a možnosti výuky mimo školu? Dokážete vstřícně a otevřeně komunikovat s dětmi, kolegy i rodiči? Máte chuť proniknout do waldorfské pedagogiky a pravidelně se setkávat s kolegy v kruhu? Pak přijďte mezi nás! V tuto chvíli máme tyto otevřené pozice:Asistent/asistentka pedagoga (částečný úvazek) - nástup od 01/24

Euritmista/euritmistka pro dlouhodobou spolupráci v nižších ročníčích 

ZŠ Stross / Letohradská

třídy inspirované waldorfskou pedagogikou


Hledá eurytmistu/tku pro dlouhodobou spolupráci v nižších ročnících. 

od školního roku 2024/2025.Hledáme člověka, který


rád pracuje s dětmi nižšího školního věku.


je tvořivý, vstřícný a laskavý.


zvládne pracovat v náročných podmínkách.


dokáže k zájmu o eurytmii inspirovat i kolegy. 


má vzdělání v oblasti eurytmie.Nabízíme:


dobré finanční ohodnocení


podporu ze strany vedení 


finančně ohodnocenou přípravnou fázi ve školním roce 2023/2024 (podrobné seznámení s prostředím, dětmi a kolegy, organizace a pomoc při úpravě prostoru na eurytmii, náhledy a zkušební hodiny ve třídách) 


Životopisy a motivační dopisy prosím posílejte na:

magdalena.flekova@zsstross.cz