Volná pracovní místa

Hledáme vlastní cesty k propojení waldorfské a intuitivní pedagogiky s jinými, nám blízkými pedagogickými přístupy. V malém kolegiu se učíme jeden od druhého a vzájemně se inspirujeme. Rodiče nás podporují a pomáhají nám. Děti nám tykají (a my jim také).


Máte radost z názorné, aktivizující výuky, pobytu venku a možnosti výuky mimo školu? Dokážete vstřícně a otevřeně komunikovat s dětmi, kolegy i rodiči? Máte chuť proniknout do waldorfské pedagogiky a pravidelně se setkávat s kolegy v kruhu? Pak přijďte mezi nás! V tuto chvíli máme jednu otevřenou pozici:Vychovatel/vychovatelka do školní družinyZŠ Stross / Letohradská

třídy inspirované waldorfskou pedagogikou


hledá vychovatele / vychovatelku do školní družiny 

s nástupem od září 2023


Nabízíme:

- částečný úvazek

- pracovní dobu, kterou je možno kombinovat s jiným zaměstnáním či studiem 

- vzájemnou inspiraci a spolupráci v rámci kolegia

- přátelskou komunikaci

- možnost vzdělávání se ve waldorfské a intuitivní pedagogice

i dalších oblastech moderní pedagogiky.


Hledáme člověka, který:

- dokáže vstřícně a otevřeně komunikovat s dětmi, rodiči i kolegy.

- si rád hledá cestu k rozmanitým typům dětí a dokáže vnímat jejich potřeby.

- dokáže nastavit hranice a budovat návyky dětí pro přehlednost a bezpečí ve skupině.

- rád tvoří z přírodních materiálů.

- má radost z pohybu a pobytu venku.

- má zájem o objevování waldorfské pedagogiky. 

- má (ideálně) vhodné pedagogické vzdělání. 


Životopisy a motivační dopisy prosím posílejte na:

magdalena.flekova@zsstross.cz
Euritmista/euritmistka pro dlouhodobou spolupráci v nižších ročníčích 

ZŠ Stross / Letohradská

třídy inspirované waldorfskou pedagogikou


Hledá eurytmistu/tku pro dlouhodobou spolupráci v nižších ročnících. 

od školního roku 2024/2025.Hledáme člověka, který


rád pracuje s dětmi nižšího školního věku.


je tvořivý, vstřícný a laskavý.


zvládne pracovat v náročných podmínkách.


dokáže k zájmu o eurytmii inspirovat i kolegy. 


má vzdělání v oblasti eurytmie.Nabízíme:


dobré finanční ohodnocení


podporu ze strany vedení 


finančně ohodnocenou přípravnou fázi ve školním roce 2023/2024 (podrobné seznámení s prostředím, dětmi a kolegy, organizace a pomoc při úpravě prostoru na eurytmii, náhledy a zkušební hodiny ve třídách) 


Životopisy a motivační dopisy prosím posílejte na:

magdalena.flekova@zsstross.cz