Školní poradenské pracoviště Stross:

Pracovní tým Školního poradenského pracoviště Stross (ŠPP):

Mgr. Martin Provazník - zástupce ředitele školy, kariérový poradce

Mgr. Martin Halada - koordinátor inkluze, školní speciální pedagog

Mgr. Lada Albrechtová - výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Jitka Hromadová - výchovný poradce pro 2. stupeň, školní terapeut

Mgr. Eliška Haladová - školní psycholog pro 2. stupeň

Mgr. Lucie Jirásková - metodik prevence pro 2. stupeň

Filip Brtek, DiS. - sociální pedagog

Mgr. Markéta Slezáková - koordinátor vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Mgr. Tereza Hanzlíková - externí psycholog z PPP Praha 7 a 8

Konzultace s jednotlivými členy ŠPP jsou možné po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech. 

Náplň práce koordinátora inkluze (martin.halada@zsstross.cz):


Náplň práce kariérového poradce (martin.provaznik@zsstross.cz):


Náplň práce školního speciálního pedagoga (martin.halada@zsstross.cz):


Náplň práce výchovného poradce (lada.albrechtova@zsstross.cz, jitka.hromadova@zsstross.cz):


Náplň práce školního terapeuta (jitka.hromadova@zsstross.cz):


Náplň práce školního psychologa (eliska.haladova@zsstross.cz)


 Náplň práce metodika prevence (lucie.jiraskova@zsstross.cz):


Náplň práce sociálního pedagoga (filip.brtek@zsstross.cz):


Náplň práce koordinátora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (marketa.slezakova@zsstross.cz):


Náplň práce externího psychologa (PPP pro Prahu 7 a 8, pracoviště Praha 7 - hanzlikova@ppppraha7a8.cz):