Třídy na Uranii

Třída I.U

Třídní učitel: Mgr. Alena Janečková
Asistent pedagoga:
Bc. Veronika Bartoňová

Třída II.U

Třídní učitel: Bc. Michaela Baná
Asistent pedagoga:
Iveta Balážová

Třída III.U

Třídní učitel: Mgr. Klára Zvoníčková
Asistent pedagoga:
Věra Šveňhová

Třída IV.U

Třídní učitel: Mgr. Daniela Buckiová
Asistent pedagoga:
Jitka Nováková

Třída V.U

Třídní učitel: Magdalena Urbanová DiS.
Asistent pedagoga:
Mgr. Helena Čurdová

Třída VI.U

Třídní učitel: Bc. Jan Krpata
Asistent pedagoga:
Eva Balážová

Třída VII.U

Třídní učitel: Mgr. Eva Chovancová
Asistent pedagoga:
Hana Pešková

Třída VIII.U

Třídní učitel: Mgr. Tereza Háková
Asistent pedagoga:
Iveta Procházková

Třída IX.U

Třídní učitel: Mgr. Pavel Namyslo
Asistent pedagoga:
Mgr. Vira Meier