Třídy na Uranii

Třída I.U

Třídní učitel: Mgr. Veronika Bartoňová  
Asistent pedagoga: Michaela Menzelová

Třída II.U

Třídní učitel: Mgr. Alena Janečková  
Asistent pedagoga: Markéta Seidenglanzová

Třída III.U

Třídní učitel: Bc. Veronika Vatľaková, DiS
Asistent pedagoga: Iveta Balážová

Třída IV.U

Třídní učitel:  Mgr. Klára Zvoníčková  
Asistent pedagoga:  Věra Šveňhová 

Třída V.U

Třídní učitel: Mgr. Daniela Buckiová  
Asistent pedagoga: Mgr. Helena Čurdová, Jitka Nováková 

Třída VI.U

Třídní učitel: Mgr. Pavel Namyslo
Asistent pedagoga: Mgr. Vira Meier

Třída VII.U

Třídní učitel: Mgr. Jan Krpata
Asistent pedagoga: Eva Balážová 

Třída VIII.U

Třídní učitel: Mgr. Eva Chovancová  
Asistent pedagoga:Hana Pešková

Třída IX.U

Třídní učitel: Mgr. Tereza Háková
Asistent pedagoga: Iveta Procházková